Festiwal sztuki czeskiej

Aktualne

Wystawy, oprowadzania kuratorskie, wykłady, koncerty, filmy i spotkania – jesień pod znakiem sztuki i kultury czeskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej / Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu Polské republiky / Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the INTERREG V-A Program Czech Republic-Poland 2014-2020 and from the state budget of Poland

Mikrofundusze Euroregionu Beskidy

______________________________________________________________________________________________________________________

Tradycja prezentacji sztuki naszych południowych sąsiadów ma w Bielsku-Białej długą historię. Wśród wielu wydarzeń, jakie Galeria Bielska BWA zorganizowała w 2003 roku, wyróżniał się rozmachem pierwszy Festiwal Sztuki Czeskiej. Zostały wówczas zaprezentowane dwie wystawy: „Metamorfozy człowieka. Grafika czeska I połowy XX wieku z kolekcji Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze" oraz „I Maestri del Colore” - malarstwo, grafika i obiekty Jiří'ego Surůvki, niepokornego artysty z pobliskiej Ostrawy. Odbyły się ponadto wykłady, spektakle teatralne i kabaretowe, spotkania poetów, koncerty muzyki czeskiej, projekcje filmów, degustacja czeskiej kuchni.
Tegoroczny festiwal, odbywający się w Bielsku-Białej w miesiącach wrzesień - październik także będzie łączył sztukę najnowszą z ważnymi przykładami czeskiej sztuki sprzed 100 i 150 lat. Sztukę czeską przełomu wieku prezentuje wystawa  z czeskiego Zlinu pt. „W zasięgu". Sztuka czeska XIX i XX wieku ze zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie. Tamtejsza Regionalna Galeria Sztuki (Krajské galerie výtvarného umění) posiada prace wybitnych artystów czeskich i słowackich, z których kilkadziesiąt przykładów z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby, reprezentujących różne kierunki, jak kubizm, surrealizm, symbolizm, abstrakcja, poezja wizualna, konceptualizm znajdzie się na bielskiej prezentacji. Z bogatej kolekcji sztuki wyboru dzieł na wystawę dokonała jej kuratorka Pavlína Pyšná. W 2017 roku galeria w Zlinie - Krajské galerie výtvarného umění - gościła wystawę „Po drugiej stronie (lustra) / Na druhé straně zrcadla", prezentującą malarstwo XXI wieku z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Festiwalowa wystawa jest swego rodzaju rewizytą. Wystawa pt. „ INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán / Jarosław Modzelewski" będzie prezentacją malarstwa dwóch artystów średniego pokolenia, którzy w swoich krajach, Polsce i Czechach, odegrali ważną rolę w rozwoju współczesnej sztuki, Daniela Balabána i Jarosława Modzelewskiego. Kuratorem wystawy jest Krzysztof Morcinek. Obu wystawom będą towarzyszyć oprowadzania kuratorskie i wykłady.
Związki środowiska czeskich poetów regionu Ostrawy z niezależnymi poetami krakowskimi, m.in. z Jerzym Kronholdem, będą tematem wykładów, spotkań i promocji wydawnictw. Podczas festiwalu prezentowane będą także wybrane filmy: artystyczne i dokumentalne oraz najnowsze czeskie fabuły.

                                                                                         Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA

Festiwalowe wystawy:

 „W zasięgu”. Sztuka czeska XIX i XX wieku ze zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie
kurator: Pavlína Pyšná
 
 INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski
kurator: Krzysztof Morcinek

 

Projekty:

„Czułość drzew" - mural zrealizowany przez Małgorzatę Rozenau na fasadzie Galerii Bielskiej BWA >>

Festiwalowa linia dla widzów: Bielsko-Biała - Ostrawa >>

Wieczór poezji czeskiej >>

PROGRAM FESTIWALU >>

 

O wystawach festiwalu w mediach:

Na dobry początek 3.09.2018, "Galeria Bielska BWA nowy sezon rozpoczyna przy wsparciu sąsiadów zza południowej granicy", magazynszum.pl >>

TVP 3 Katowice, Z kulturą o..., w studiu TVP Katowice o wystawach w galerii mówi dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, rozmowę prowadzi Marianna Dufek, 8.09.2018, emisja od 16'15" >>

TVP 3 Katowice, Z kulturą o..., Jesień w Galerii Bielskiej BWA. Dwie ważne czeskie wystawy, realizacja Ireneusz Kaznocha, emisja 15.09.2018, godz. 19.10, od 17'24'' do 21'38'' >> 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „ INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán / Jarosław Modzelewski", relacja filmowa, realizacja: Marcin Szendoł, Lechosław Szopa >>