Bielska Jesień 2021 – konkurs otwarty!

Aktualne

Zapraszamy artystów do udziału w 45. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021. Zgłoszenia online do 31 marca br.

Przed nami kolejna, 45. edycja Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021, do udziału w której Galeria Bielska BWA zaprasza polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością i dorobkiem twórczym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie wyłącznie w wersji online od 1 lutego do 31 marca 2021 roku. Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej, powstałe w latach 2019–2021. Format prac jest dowolny, z zastrzeżeniem, iż krótszy bok każdej pracy nie może przekraczać 200 cm.

Szczegóły udziału w konkursie zostały zawarte w Regulaminie 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 >>

Zobacz informacje na stronie Bielskiej Jesieni >>

Pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu