Kořeny. Nezáleží na tom, jestli si je každý den pamatujeme nebo si na ně vzpomeneme příležitostně – ony jsou v nás ukotveny  a stojí za to připomenout, že na nich se staví, že  na nich je  postavena celá konstrukce.

Lucyna Wylon - kurátorka výstavy

Výstava je součástí polsko-českého projektu s názvem „Kořeny – společenství zdrojů, hledání a inspiraci. Umění a design na obou stranách hranice”
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu Polské republiky

Euroregion Beskydy

_____________________________________________________________________________________________________________________

Účastníci výstavy - umělci, designéři a firmy, odkazují na odlišně chápané kořeny ve své práci. Výběr různých oblastí tvůrčího projevu s využitím různých technik a materiálů, hledání kořenů společných lidem, kmenům nebo národům, vztahující se k regionálním tradicím, jejich rodinné historii, historii míst, kde vyrostli, osobní historii, ale také sdílení s  ostatními - jedinečné a univerzální zároveň.

Výstava prezentuje různé typy objektů: nábytek, lampy, keramiku - uměleckou i užitkovou, sklo, tkaninu, sochařství, malbu, grafiku, fotografii, kaligrafii a další.

Výstavy se zúčastnili: Agnieszka Bar, Aleksandra Chmiel, Monika Dąbrowska-Picewicz, Jacenty Dędek, Jolanta Herma-Pasińska, Maciej Gąsienica-Giewont, Artur Gburek, Mariusz Gruszka, Remigiusz Gryt, Roman Hryciów, Dagmara Karolak, Antoni Konarzewski, Bogdan Kosak, Jakub Markiel, Małgorzata Mirga-Tas, Izabela Ewa Ołdak, Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz a Sebastian Pietkiewicz, Paulina Poczęta, Krystyna Pytel, Adam Sobota, Jonáš Stoklas, Petra Sošťáková a Libor Sošťák (P3L1) a společnosti: Gie El (Maria a Jacek Rypuła), Studio Krygi, Mazzivo, MiPolin (Helena Czernek, Aleksander Prugar), Paged Meble a Woodica.

 Kurátorská prohlídka, za účasti účastníků výstavy: Pátek 28.06. 2019, 17.00

 Výstava potrvá do 25. srpna 2019

Katalog výstavy >>