Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej.

I. Definicje

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 
a. Konfiguracji serwisu

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

2. Administrator wykorzystuje usługi Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

b. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

c. Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

d. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Galeria Bielska BWA reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. 3 Maja 11, e-mail: info@galeriabielska.pl, tel. +48 33 812 58 61.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl
 3. Administrator danych, w świetle art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/e/f przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z Galerią Bielską BWA oraz w pozostałych przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W przypadku konieczności dostarczenia naszych usług dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w sytuacji gdy niezbędny jest ich udział do realizacji tych usług. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 6. Podczas udzielania zgody na przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Każdy może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: iod@galeriabielska.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych zawarte są również w odrębnych regulaminach – w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych wymaga szczegółowych regulacji (np. sklep, newsletter).
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu terminów przewidzianych ustawowo na roszczenia związane z realizacją umowy w związku z którą dane są przetwarzane.