Regulamin sklepu internetowego określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Galerię Bielską BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. 3 Maja 11, wpisaną do rejestru instytucji kultury RIA nr 4/2012-2018 rok, NIP: 547 10 17 801, REGON: 072342753, zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem: www.galeriabielska.pl/sklep  
Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Galeria Bielska BWA.

WYRAŻENIA UŻYTE W REGULAMINIE OZNACZAJĄ: 

Regulamin: niniejszy Regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 204 ze zm.).

Sprzedawca: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, Bielsko-Biała 43-300, NIP: 547 10 17 801, REGON: 072342753. 

Kupujący: osoba która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego regulamin.

Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.galeriabielska.pl/sklep  kontakt telefoniczny: +48 33 812 58 61 w dni robocze od godz. 10.00 do 17.00; kontakt mailowy: wydawnictwa@galeriabielska.pl 

Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku.

I. WSTĘP

 1. Sklep, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwia zakup towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym www.galeriabielska.pl/sklep  telefon: +48 33 812 58 61.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania elektronicznego składania zamówienia oraz zasady zawierania umów sprzedaży dostępnych produktów w Sklepie.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy klient Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Sklepu.
 3. Warunkiem technicznym do korzystania ze Sklepu jest dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari) oraz włączonej obsługi plików cookies.
 4. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach produktów, w tym o jego cenie. W przypadku wydawnictw książkowych każdy produkt posiada dodatkowo szczegółowy opis, nazwę wydawcy, rok wydania oraz numer ISBN.
 6. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 8. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po uprzednim wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 10. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują dla księgarni stacjonarnej Sprzedawcy.
 11. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna – sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na towary na stronie Sklepu (online) www.galeriabielska.pl/sklep, korzystając z procedury składania zamówienia.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 10.00–17.00.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka”, klikając odpowiednią ikonę, i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Klient podczas składania zamówienia określa sposób płatności oraz dostawy.
 6. Dostępne sposoby płatności to: płatność gotówką przy odbiorze osobistym; przelew elektroniczny na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia, przelew PayU lub przelew PayPal.
 7. Dostawy realizowane są przez Pocztę Polską.
 8. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy (odbiór osobisty), dostępna jest na stronie Sklepu.
 9. Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku.
 10. Złożenie zamówienia następuje przy pomocy kliknięcia ikony „Złóż zamówienie” po uprzednim zaprezentowaniu podsumowania zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie”, Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas rejestracji. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Kupującego zamówieniem.

IV. REALIZACJA UMOWY

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Sklepu.
 2. Zamówienie jest przygotowywane do wysyłki, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu jako adres dostarczenia przedmiotu zamówienia, najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy codziennie w godzinach 10.00–18.00.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Konsumenta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Kupujący.
 4. Zmian w zamówieniu dokonywać można poprzez kontakt mailowy pod adresem wydawnictwa@galeriabielska.pl lub telefoniczny pod numerem +48 33 812 58 61.
 5. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sklep realizuje na życzenie wysyłki poza granice Polski. Aby dokonać zamówienia ze zleceniem przesyłki za granicę niezbędny jest kontakt mailowy na adres: wydawnictwa@galeriabielska.pl, ponieważ nie jest to zamówienie standardowe, którego koszty przewidziano w tabeli kosztów dostawy. Koszt przesyłki jest w takim przypadku wyższy niż na terenie kraju i ustalany każdorazowo zgodnie z cennikiem przesyłek zagranicznych. Ponadto zamówienie opłacane przelewem z zagranicy jest droższe o koszty przewalutowania.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 1 lub przesłać wydrukowany i wypełniony formularz pocztą tradycyjną.
 3. Produkty przeznaczone do zwrotu Kupujący powinien odesłać do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, na adres: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „e-sklep – zwrot”.
 4. Sprzedawca nie odbiera od Klienta Produktów przeznaczonych do zwrotu.
 5. Bezpośredni Koszt odesłania przez Kupującego Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu Produktu podlegającego zwrotowi lub dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu.

VI. REKLAMACJE

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 3. Jeżeli Produkt ma wady, Kupującemu przysługuje: żądanie wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady lub obniżenia ceny; w przypadku wady istotnej prawo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt na nowy pozbawiony wad lub go naprawi.
 4. W przypadku, gdy reklamując Produkt Kupujący zażądał jego wymiany na wolny od wad lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, winien reklamowany Produkt zwrócić w siedzibie Sprzedawcy lub odesłać Pocztą Polską na adres Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „e-sklep – reklamacja”, lub po porozumieniu się ze Sprzedawcą – w formie przesyłki odbieranej przez kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.
 5. Zwrot Produktu następuje na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i z zachowaniem tego terminu poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Kupujący otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sklepu, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób proponowany przez Sklep.
 8. W przypadku złożenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy po jej rozpatrzeniu Sprzedawca umożliwi Kupującemu odbiór  Produktu (wg jego wyboru w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez przesyłkę na wskazany adres) lub kwoty pieniężnej na wskazane przez Kupującego konto wraz z przysługującym zwrotem kosztów.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

VII. USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE, OPÓŹNIENIA

 1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła ślady uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia, jaki był widoczny.
 2. O ww. sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę telefonicznie pod numerem +48 33 812 58 61 lub mailowo na adres wydawnictwa@galeriabielska.pl
 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła śladów uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą pod numerem +48 33 812 58 61 lub mailowo na adres wydawnictwa@galeriabielska.pl
 4. Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Kupujący powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Kupującego powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę spedycyjną kupujący jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
 5. W przypadku zaginięcia opłaconej przesyłki Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego złoży reklamację w firmie transportowej. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Kupującym celem ustalenia czy Kupujący będzie oczekiwał na wynik reklamacji, czy też Sprzedawca ma wysłać ponownie zamówienie (lub zwrócić równowartość zamówienia) przy jednoczesnym zobowiązaniu Kupującego do odesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia.

VIII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU

 1. W celu dokonania zakupu Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia, a podane tam dane są przetwarzane jednorazowo przez Sprzedawcę tylko w celu przyjęcia zamówienia, potwierdzenia zamówienia i realizacji zawartej umowy, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b RODO. Podanie tych danych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 3. Dane kupującego nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, a jedynie podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi, tj. firmom zajmującym się realizacją wysyłki towaru oraz innym podmiotom, których udział jest niezbędny do zawarcia i realizacji umowy. Odbiorcami danych mogą być również organy władzy publicznej lub inne instytucje wykonujące zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Administratorem danych Kupującego jest Galeria Bielska BWA reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. 3 Maja 11, e-mail: info@galeriabielska.pl  tel. +48 33 812 58 61.
 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl
 6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem m.in. poniższych instytucji oraz wg ich procedur:

Federacja Konsumentów                
Europejskie Centrum Konsumenckie                                
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie www.galeriabielska.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od następnego dnia od dnia daty jego ogłoszenia. Wszystkie zamówienia na Produkty złożone do tej daty realizowane są wg. regulaminu sprzed zmian.
 3. Nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.