Galeria Bielska BWA oferuje posiadaczom karty „Rodzina +” bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy, których jest organizatorem.

Od 1 czerwca 2010 r. Galeria Bielska BWA uczestniczy w realizacji Programu "Rodzina +", skierowanego do rodzin wielodzietnych i zastępczych, organizowanego w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013".
Program ma na celu, poprzez system ulg, zwiększenie dostępności do usług publicznych, dóbr kultury i imprez sportowych, odbywających się na terenie Bielska-Białej.
W celu otrzymania kart „Rodzina +” dla uprawnionych członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek.

Regulamin programu >>

Karta, którą otrzyma każdy członek rodziny, będzie uprawniała do uzyskania ulg przy korzystaniu z usług instytucji, biorących udział w programie.