Kochajmy naszych artystów cd. 75 lat Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej