Danuta Żukowska – Mówię do Ciebie

Plakaty Danuty Żukowskiej inspirują do dyskusji na temat dobrostanu zwierząt, a także roli, jaką możemy odegrać w działaniach na rzecz lepszego jutra.

Cykl pt. „Mówię do Ciebie” to ponad dwadzieścia plakatów, których podmiotem są zwierzęta. Autorką serii jest Danuta Żukowska, laureatka wielu nagród, znakomita polska artystka grafik, która w najnowszych pracach podejmuje temat dobrostanu oraz trudnej relacji świata zwierząt z człowiekiem. Syntetyczna forma plakatów oraz czytelny przekaz sprawiają, że cykl ten stanowi rodzaj kampanii społecznej, której celem jest uwrażliwienie odbiorcy na kwestię dobrostanu zwierząt i roli, jaką w niej odgrywamy.
Kuratorką wystawy jest Agata Cygańska.

 Agata Cygańska, kuratorka wystawy:
„Mówię do Ciebie” to cykl prac poświęconych zwierzętom. Powstały w wyobraźni Autorki plakat stanowi medium, w którym wybrzmiewają istotne problemy zwierząt hodowlanych, domowych i dzikich. To one – nasi bracia i siostry mniejsze – mówią do nas.
Rysowane zdecydowaną, a jednak pełną czułości kreską stworzenia komunikują całą gamę emocji – od radości przez nadzieję, troskę i lęk, aż po otwarte wołanie o pomoc. Stajemy w obliczu fenomenu, jakim jest interakcja świata zwierząt z człowiekiem. Szczególnie dziś, w epoce antropocenu, dostrzeganie braku równowagi w tej relacji, sterowanej i zdominowanej przez ludzi, jest tak cenne.
Plakaty Danuty Żukowskiej niosą jednoznaczny przekaz. Inspirują do dyskusji na temat dobrostanu zwierząt, a także roli, jaką możemy odegrać w działaniach na rzecz lepszego jutra – także dla innych niż homo sapiens – czujących istot.

O twórczości artystki pisze prof. Henryk Tomaszewski:
(…) Od strony formy, warsztatu, a szczególnie kompozycji, były to propozycje jakby negujące obiegową stylistykę. Intrygowały sprzeciwem wobec estetyki graficznej. Egzystowały niepodlegle. Witały mnie ze słupów ogłoszeniowych, z witryn księgarskich, a ja witałem je często w salach wystawowych. Spotkania były miłe i sprawiały mi zawsze zawodową satysfakcję (…)

Danuta Żukowska urodziła się w 1928 roku w Łodzi i tam ukończyła studia na Wydziale Tkaniny Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dyplom z wyróżnieniem). Od 1961 roku współpracowała jako niezależny grafik z czołowymi polskimi oficynami wydawniczymi (PIW, Iskry, Czytelnik). W latach 1967–1989 była naczelnym grafikiem w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym (PWRiL) w Warszawie. Z tego okresu pochodzą wybitne prace artystki: opracowania graficzne książek, jak również liczne plakaty o tematyce społecznej i kulturalnej.
Danuta Żukowska otrzymała wiele nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2010 roku została odznaczona Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Więcej informacji i prace na stronie internetowej artystki >>

 

 

 

Agata CygańskaAgata Cygańska
Urodzona w 1965 roku w Warszawie.
Ukończyła Wydział Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych;
aneks malarski w pracowni prof. Teresy Pągowskiej;
a także Wydział Sztuki na Uniwersytecie Stanowym w Columbus (Ohio, USA).
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją, fotografią, projektowaniem graficznym
oraz wideo dokumentalnym.
Prowadzi działalność kuratorską.
Uczestniczyła w konkursach, aukcjach, wystawach i plenerach malarskich.
Mieszka i pracuje w Zalesiu Górnym.


 

________________________________

Danuta Żukowska – Mówię do Ciebie

Galeria Bielska BWA, Klubokawiarnia Aquarium
11 lipca – 30 sierpnia 2022

Spotkanie z Agatą Cygańską, kuratorką wystawy
sobota, 20 sierpnia 2022, godz. 18.00 (wstęp wolny)