INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski

Dwaj niezwykli artyści, dwie osobowości malarskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej

logotypy

____________________________________________________________________________________________________________________

Wystawa „INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski” zestawia obrazy dwóch artystów średniego pokolenia, reprezentujących czeskie i polskie malarstwo lat 90. Obaj artyści czerpią inspiracje ze swoich przeżyć i doświadczeń. Malując, kierują się intuicją jako metodą w obrazowaniu rzeczy bardziej i mniej widocznych.

Wystawa jest spotkaniem dwóch niezwykłych artystów i dwóch odmiennych stylistyk malarskich. Mimo różnic w warstwie materialnej, łączy je silny akcent stawiany na warstwę duchową obrazu. Analityczna postawa wychowanego w kulturze protestanckiej Daniela Balabána, interpretującego średniowieczne portrety mistrza Teodoryka postmodernistycznymi zabiegami malarskimi, spotyka się z oszczędnymi w formie obrazami Jarosława Modzelewskiego, silnie działającymi płaszczyzną koloru i syntetycznie przedstawianą postacią człowieka. Obecność symboli religijnych w pracach obu malarzy, staje się pretekstem do dyskusji na temat wartości moralnych i roli artysty w materializowaniu piękna –  także w sferze duchowej. Dzięki intuicji i wrażliwości oraz wypracowanej technice malarskiej obaj umiejętnie stawiają pytania o sens ludzkiej egzystencji. Buntowniczy temperament Balabána kontrastuje z kontemplacyjną postawą Modzelewskiego.  Pojawiające się w ich obrazach akcenty humoru i ironii uwalniają autorów od patosu i moralizowania. Duże formaty prezentowanych prac pozwalają widzowi dosłownie zanurzyć się w malarstwie.
                                                                                                                                                               Krzysztof Morcinek, kurator wystawy                                                                                 

Daniel Balabán – malarz, poeta, pedagog. Urodził się w Morawskim Szumperku w 1957 roku.  W latach 1979–1984  studiował w Praskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, w pracowni malarstwa Františka Jiroudka. Od 1993 roku pracuje na Wydziale Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ostrawie, gdzie od 2008 roku prowadzi Pracownię Malarstwa I. Współtwórca alternatywnej sceny artystycznej lat 90. w Ostrawie. Wspólnie z bratem, Janem Balabánem (prozaik, tłumacz, 1961–2010) i przyjaciółmi założył undergroundową grupę artystyczną Přirození. Po aksamitnej rewolucji (1989) był współzałożycielem grupy Kontrast 90 i kuratorem kilku wystaw grupy w ostrawskim muzeum. Po jej rozpadzie współtworzył Klub Kultury Otwartej KOKA - platformę, artystów, pisarzy, fotografów.
Jarosław Modzelewski – malarz, rysownik, pedagog. Urodzony w 1955 roku w Warszawie. Studia w latach 1975-1980 na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. Od 1982 roku pracuje na macierzystej uczelni, gdzie obecnie prowadzi Pracownię malarstwa. Współzałożyciel i uczestnik wystaw oraz akcji GRUPPY (1982–1992) – grupy artystycznej złożonej z absolwentów warszawskiej ASP (Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak) reprezentujących nurt nowej ekspresji. Był współredaktorem pisma „Oj dobrze już" (1984–1988) wydawanego przez GRUPPĘ.

Zobacz katalog wystawy w naszym sklepie (egzemplarz bezpłatny, kupujący pokrywa koszt przesyłki) >>

Polsko-czeski wieczór. Program otwarcia wystaw >> 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „ INTUICJA MALARZA. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski", relacja filmowa, realizacja: Marcin Szendoł, Lechosław Szopa      >>

W mediach o wystawie:

Krzysztof Morcinek "Intuicja malarza", Relacje-Interpretacje, 4 (52) grudzień 2018, str. 10 (pdf.>>)

"Polak, Czech - twórcy dwaj", Kronika Beskidzka, 18.10.2018, str. 40 (pdf.>>)

"Plastyka czeska o nie tylko", W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy, 20.09.2018, str. 10 (pdf.>>)

Do zobaczenia 25.09.2018, Intuicja malarza. Daniel Balaban, Jarosław Modzelewski,  fotorelacja Krzysztof Morcinek, magazynszum.pl >>

TVP 3 Katowice, Z kulturą o..., O wystawach w galerii mówi dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, rozmowę prowadzi Marianna Dufek, emisja 8.09.2018, godz. 19.10, od 16'15" >>

Małgorzata Piwowar, Warto wierzyć w sens malarstwa, "Rzeczpospolita", rp.pl/sztuka >>
Małgorzata Piwowar, Intuicja malarza. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski, fotorelacja, zdjęcia Krzysztof Morcinek, "Rzeczposolita", rp.pl/sztuka >>

TVP 3 Katowice, Z kulturą o..., Jesień w Galerii Bielskiej BWA. Dwie ważne czeskie wystawy, realizacja Ireneusz Kaznocha, emisja 15.09.2018, godz. 19.10, od 17'24'' do 21'38'' >>

 

Partnerzy: