Między Witkacym a Themersonami – plakaty studentów

Bohater Witkacego na plakatach studentów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, uczestników projektu „Gyubal Wahazar – prototyp książki”.

Ekspozycja plakatów powstałych w projekcie „Gyubal Wahazar – prototyp książki”. Projekt został realizowany w 2017 roku przez zespół studentów pierwszego roku programu anglojęzycznego, Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) w Warszawie, pod kierunkiem Andrzeja Klimowskiego (ilustracja) i Ewy Sataleckiej (typografia) we współpracy z Małgorzatą Sady, themersonistką i kuratorką, i Markiem Średniawą, członkiem Instytutu Witkacego i redakcji pisma artystyczno-naukowego „Witkacy!” – pomysłodawcami polsko-angielskiej bibliofilskiej edycji dramatu Witkacego.

Marek Średniawa:
W latach 1967–1970 Franciszka i Stefan Themerson zlecili tłumaczenie dramatu „Gyubal Wahazar” i przygotowali go do druku we własnym wydawnictwie Gaberbocchus, ale ze względów finansowych do wydania książki nie doszło. Do  planów Themersonów powrócono po pół wieku, dzięki czemu na jesieni 2017 roku nakładem Wydawnictwa PJATK ukazało się pierwsze bibliofilskie artystyczne wydanie polsko-angielskiej wersji dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza z 1921 roku pt. „Gyubal Wahazar czyli na przełęczach bezsensu”, w nakładzie 300 egzemplarzy.
Główną ideą przyświecającą współczesnym edytorom z Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK było połączenie tradycji książki artystycznej i dbałości o projekt typograficzny, charakterystycznych dla wydawnictwa Gaberbocchus Press prowadzonego przez Themersonów, z klimatem twórczości Witkacego. Innymi słowy chodziło o to by, jak to mawiał sam Stefan Themerson, zaprojektować wydawnictwo, które można określić terminem „bestlooker”. Kreatywność Themersonów, śmiałość w eksperymentowaniu z różnymi postaciami komunikatu, zachęcały do przyjęcia podobnej postawy wobec wyzwania, jakim było wydobycie uniwersalnych i współcześnie aktualnych treści dramatu i odniesienie do idei Czystej Formy. Nawiązaniem do pionierskich eksperymentów Themersonów w zakresie filmu eksperymentalnego było nadanie książce interaktywnego charakteru dzięki zastosowanie techniki rozszerzonej rzeczywistości AR (ang. Augmented Reality).

Poza ilustracjami do książki, studenci tworzyli także plakaty, animacje i grafiki multimedialne.
Na wystawie prezentowanych jest kilkanaście plakatów, wybranych spośród projektów ponad 20 studentów uczestniczących w projekcie.
Ekspozycję plakatów przygotował Instytut Witkacego we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Wystawa towarzyszy sesji popularno-naukowej Witkacjana, której organizatorami są Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Galeria Bielska BWA oraz Instytut Witkacego wspólnie z PJATK.

Czytaj więcej o sesji, programie i uczestnikach sesji Witkacjana >>