Stefan Gierowski – Linia w malarstwie

Obrazy wielkiego polskiego abstrakcjonisty.
Emocje, energia, kolor, kształt, fantastyczne kompozycje i gry z przestrzenią.
Na filmie nagrane w Konstancinie Jeziornie przesłanie artysty dla widzów wystawy.

Wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego, wybitnego przedstawiciela współczesnej awangardy malarskiej, określanego mianem klasyka polskiej nowoczesności.

„Stefan Gierowski tworzy nieustannie od lat 50. XX wieku; uznawany jest za jednego z najwybitniejszych twórców nurtu abstrakcji w Polsce. Na wystawie zaprezentujemy kilkadziesiąt prac artysty, powstałych od lat 60. XX wieku aż po pierwszą dekadę XXI. Wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego pokazuje jeden ze szczególnych aspektów zainteresowania malarza - linię. Linia przez wiele lat towarzyszy rozważaniom artysty na temat malarstwa abstrakcyjnego - niesie w sobie zarówno spokój, jak i emocje; linia może poruszać przestrzeń, ale także ją uspokajać. Może być elementem zamykającym kompozycję bądź otwierać ją na inną przestrzeń. Linia określa kontury kształtów, stanowi granicę między plamami barwnymi. Obrazy prezentowane w Galerii Bielskiej BWA pokazują, jak przez lata na płótnach artysty zmienia się jej charakter i znaczenie. W latach 60. i 80. linia jest głównym elementem budowy obrazu; staje się nośnikiem energii – jest światłem, gdzieś biegnie, ma jakaś drogę, do czegoś trafia, w coś uderza. Obrazy z tych lat to myślenie o linii jako zagadnieniu fizycznym, niosącym ze sobą ładunek energii. W następnych latach zaczyna dominować kolor. Artysta bada sposób, w jaki poszczególne barwy na siebie oddziałują. Żeby móc je ze sobą skonfrontować, maluje szerokie pasma kolorów na jednej przestrzeni, linię obok linii. Przestrzeń na tych płótnach nieomal się porusza. Z czasem kolor częściowo ustępuje miejsca bieli, szarości i czerni. Na jednych obrazach można dostrzec rodzaj walki o dominację nad przestrzenią. Na innych barwne linie tworzą różne kształty, są miękkie, jakby straciły swą dynamiczną ostrość. Dzięki temu, że na wystawie pokazany zostanie wybór prac z niemal całego dorobku artysty, odbiorcy będą mogli w jednym miejscu prześledzić sposób tworzenia i jeden z aspektów poszukiwań wielkiego polskiego abstrakcjonisty”.

   Karolina Jezierska-Pomorska, kurator wystawyStefan Gierowski urodził się 21 maja 1925 roku w Częstochowie. W latach 1945–1948 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Karola Frycza i Zbigniewa Pronaszki. Równolegle ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Wojsława Mole. W 1949 roku przeprowadził się do Warszawy. W latach 1956-1961 współpracował z Marianem Boguszem i Galerią Krzywe Koło. W 1962 roku został wykładowcą w warszawskiej ASP, gdzie w latach 1975–1981 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa. W 1983 roku wybrany przez Senat warszawskiej ASP na Rektora Elekta. W latach 1986–1988 był przewodniczącym Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego i członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Związany z kręgiem kultury niezależnej lat 80. XX w. Za dorobek naukowy uzyskał w 1986 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Jest laureatem nagrody im. Jana Cybisa przyznawanej za całokształt twórczości (1980) oraz Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa (2005). Odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2005 roku.

Mieszka w Konstancinie-Jeziornie.

 

Wystawa przygotowana we współpracy z Fundacja Stefana Gierowskiego

Wernisaż wystawy, 11 kwietnia 2018 roku