Szczegóły i epizody – Szymborska typograficznie

W cyklu wystaw w Willi Sixta prezentujących projektowanie graficzne i typografię kolejna wystawa złożona z prac, w których litery są podstawową formą graficzną.

Na ekspozycji zobaczymy efekty typograficznych interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej, zrealizowane przez 29 artystek i artystów typografów, zecerów i projektantów graficznych z całej Polski, którzy wspólnie wydali książkę artystyczną „Szczegóły i epizody – Typoantologia wierszy Wisławy Szymborskiej”.
Pomysł wydania typograficznej antologii zrodził się podczas spotkania grupy miłośników typografii i dawnego rzemiosła typograficznego. Każdy z artystów posługuje się odrębną metodą i posiada różne doświadczenie, ale wszystkich łączy umiłowanie liter i stosowanie ruchomych czcionek.
Kuratorką i pomysłodawczynią projektu jest Alicja Magiera, a kuratorami wystawy w Willi Sixta Alicja Magiera i Tomek Ratajczak.

Alicja Magiera:
Na prezentowanej wystawie litery nie pełnią uległej funkcji względem wierszy poetki; swoją formą, ustawieniem, wielkością poddają wiersze interpretacji. Nadają im dodatkowych znaczeń i warstw. Każdy z artystów filtruje wiersz poetki przez swoją wrażliwość, doświadczenie i szuka wątków, które dla niego są najistotniejsze w danym utworze. W książce spotkamy kilka interpretacji tego samego wiersza, ale przez różne opracowania typograficzne zaakcentowane są różne warstwy zawarte w utworze przez poetkę, a czasem dołożone są kolejne znaczenia w kompozycji graficznej.
Książka i wystawa w założeniu była pracą kolektywną, skupiającą zecerów, artystów grafików, typografów tworzących przy użyciu ruchomych czcionek. Każdy z artystów miał nieograniczoną swobodę pracy, jedynymi wytycznymi były: twórczość Wisławy Szymborskiej; technika druku wypukłego przy użyciu czcionek drewnianych i ołowianych; z góry ustalony format książki. Reszta należała do indywidualnej wrażliwości każdego z artystów. I tak każdy samodzielnie wybierał wiersz/wiersze lub fragmenty wierszy poetki, opracowywał typograficzną interpretację i drukował w ponad 40 kopiach.
Każda z książek zawiera oryginalne grafiki składane ręcznie z ruchomych czcionek, została ręcznie zszyta i oprawiona. Powstało 40 oryginalnych unikatowych egzemplarzy i każdy z nich dedykowany jest konkretnej osobie (artyście, który brał udział w realizacji książki) lub instytucji posiadającej zbiory książki artystycznej.

Typoantologię przygotowywali: Julia Adamus, Małgorzata Bartosik, Iwona Bolińska-Walendzik, Maria Anna Daszczuk, Joanna Jankowska, Aleksandra Kot, Marta Kosiewicz, Agnieszka Kowalska-Owczarek, Jacek Kozłowski, Alicja Magiera, Natalia Radzikowska, Tomek Ratajczak – flyingFISH letterpress, Paper Project – Ania Nowacka i Krzysiek Baranowski, Beata Salata, Zygmunt Sapuła, Bartek Smoczyński, Nadia Smoczyńska, Aleksandra Stępień, Nikola Szajnóg, Monika Szymczyk, Jarosław Gołaszewski, Andrzej Tomaszewski, Jadwiga Tryzno, Kacper Zagdan, Joanna Danak, Robert Sawa, Edyta Pietrzak, Magdalena Karcz.

Alicja Magiera – artystka, od 2007 roku pracuje w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, w oddziale Dom Słów – Izba Drukarstwa. Zajmuje się gromadzeniem zbiorów, prowadzi Pracownię Introligatorską oraz galerię poświęconą typografii i sztuce książki. Od 2012 roku organizuje Spotkania Typograficzne – Typolub. W swojej działalności duży nacisk kładzie na ochronę zabytków techniki drukarskiej oraz propagowanie druku typograficznego, dawnych technik drukarskich i introligatorskich. Współpracuje z licznymi instytucjami i artystami z polski i zagranicy na rzecz popularyzowania wiedzy o typografii.

Tomek Ratajczak – typograf, nauczyciel, muzyk, animator kultury, pasjonat litery. Ukończył Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (malarstwo). Od 2012 roku pracuje jako nauczyciel przedmiotów graficznych w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej. Założyciel pracowni druku ręcznego flyingFISH letterpress, popularyzator druku, czarnej sztuki – typografii. Prowadzi warsztaty dla młodzieży oraz osób zainteresowanych tradycyjnymi technikami drukarskimi.


Publikacja i wystawa zostały objęte patronem Fundacji Wisławy Szymborskiej. Wydano nakładem własnym autorów oraz dzięki stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

Szczegóły i Epizody – Szymborska typograficznie
11 kwietnia – 2 czerwca 2024
kuratorzy: Alicja Magiera, Tomek Ratajczak
podziemie Willi Sixta, Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 24
wernisaż: czwartek, 11 kwietnia 2024 roku, godz. 14.00