W zasięgu. Sztuka czeska XIX i XX wieku ze zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie

Zlin z rewizytą w Bielsku-Białej – perełki czeskiego malarstwa współczesnego w Galerii Bielskiej BWA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej

logotypy

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Galeria Sztuki w Zlinie, jak niemal każda publiczna czeska galeria utrzymywana przez władze samorządowe, promuje sztukę poprzez organizowanie wystaw i wydarzeń artystycznych, edukację, wydawnictwa. W przeciwieństwie do Polski, gdzie nieco podobnymi instytucjami są galerie dawnej sieci Biur Wystaw Artystycznych, zajmujące się wyłącznie sztuką współczesną, galerie czeskie pełnią ponadto funkcje muzeum regionalnego, gromadząc i eksponując kolekcję sztuki wcześniejszej, głównie z XIX i XX wieku.
We wrześniu i październiku 2018 roku w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej zostanie zaprezentowana część kolekcji ze Zlinu. Tamtejsza Regionalna Galeria Sztuki (Krajské galerie výtvarného umění) posiada prace wybitnych artystów czeskich i słowackich, z których kilkadziesiąt przykładów z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby, reprezentujących różne kierunki, jak kubizm, surrealizm, symbolizm, abstrakcja, poezja wizualna, konceptualizm znajdzie się na bielskiej prezentacji.
Warto dodać, że Zlin jest miastem które rozkwitło dzięki przedwojennej fabryce Bata, nie tylko produkującej obuwie, ale także promującej nowoczesność i modernizm, m.in. we wzornictwie i architekturze.
W 2017 roku galeria w Zlinie gościła wystawę „Po drugiej stronie (lustra) / Na druhé straně zrcadla”, prezentującą malarstwo XXI wieku z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Przygotowywana wystawa jest swego rodzaju rewizytą.
                                                                                                                                                             Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA

 
Wystawa prezentuje szeroki wybór najważniejszych dzieł sztuki z bogatych zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie. Jej wybór opiera się głównie na obrazach i rzeźbach autorstwa kluczowych postaci czeskiej sceny artystycznej od końca XIX wieku do lat sześćdziesiątych wieku XX. Zamiast skupiać się na kilku dominujących prądach, wystawa koncentruje się na najcenniejszych pracach, które odnoszą się do różnych tematów i przedziałów czasowych kolekcji.
Kompozycja wystawy opiera się na wybranych dziełach z XIX-wiecznej kolekcji, od prac czołowych postaci tzw. pokolenia założycieli czeskiej sztuki współczesnej, przez twórców z kręgu surrealizmu, na przedstawicielach innych tendencji w sztuce międzywojennej, w tym malarzy, których ekspresja odzwierciedla napięcie i dramat późnych lat 30. i 40. XX wieku kończąc. Wystawę uzupełniają twórcy należący do pokolenia lat 60. XX wieku, kiedy to czeska sztuka przeżywała jeden ze swoich szczytowych okresów.
                                                                                                                                                               Pavlína Pyšná – kurator wystawy

 

 

O wystawie w mediach:

Na dobry początek 3.09.2018, "Galeria Bielska BWA nowy sezon rozpoczyna przy wsparciu sąsiadów zza południowej granicy", magazynszum.pl >>

TVP 3 Katowice, Z kulturą o..., w studiu TVP Katowice o wystawach w galerii mówi dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, rozmowę prowadzi Marianna Dufek, 8.09.2018, emisja od 16'15" >>

TVP 3 Katowice, Z kulturą o..., Jesień w Galerii Bielskiej BWA. Dwie ważne czeskie wystawy, realizacja Ireneusz Kaznocha, emisja 15.09.2018, godz. 19.10, od 17'24'' do 21'38'' >>

 

Partnerzy