ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ

„Zwierzę nie jest rzeczą”, „Cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt”, „Jeszcze żywy KARP”, „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Fotorelacje i archiwalne zdjęcia z najważniejszych akcji i kampanii Klubu Gaja w obronie zwierząt

Klub Gaja prezentuje na wystawie zdjęcia dokumentujące swoje najważniejsze akcje i kampanie na rzecz praw i dobrostanu zwierząt, które zmieniły polskie prawo i wpłynęły na zmiany społeczne. Oto najważniejsze:

– Ogólnopolska Kampania „Zwierzę nie jest rzeczą”, rozpoczęta w 1995 roku wraz z utworzeniem koalicji w sprawie uchwalenia Ustawy o ochronie zwierząt. Klub Gaja zebrał pod petycją 600 tysięcy podpisów. Dwa lata później, w 1997 roku, uchwalono Ustawę o ochronie zwierząt. Zapisano w niej: „zwierzę nie jest rzeczą”. Dla upamiętnienia wprowadzenia ustawy Klub Gaja ustanowił Dzień Praw Zwierząt, który obchodzony jest co roku 22 maja w wielu miejscach w kraju.

– „Cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt” – pierwsza akcja Klubu Gaja w obronie zwierząt cyrkowych odbyła się przed cyrkiem przybyłym ze Związku Radzieckiego w 1991 roku. Rozpoczęta wówczas kampania doprowadziła w 1995 roku do zakazu wjazdu dla cyrków z dzikimi zwierzętami na teren miasta Bielska-Białej. Zakaz obowiązuje do dzisiaj.

– „Jeszcze żywy KARP – najstarsza, wciąż aktualna kampania Klubu Gaja, która doprowadziła do zmiany zachowań społecznych i do zmiany prawa. Po ponad 20 latach, w 2009 roku na wniosek Klubu Gaja znowelizowano Ustawę o ochronie zwierząt, wskutek czego także ryby - podobnie jak inne kręgowce, które odczuwają ból, strach i stres - objęto ochroną. Kampanię wspierają m.in. Robert Makłowicz i aktorzy: Magdalena Popławska, Julia Pietrucha, Magdalena Różczka, Maja Ostaszewska i Bartłomiej Topa. Do kampanii włączyli się poprzez swoją twórczość także Olga Tokarczuk (opowiadanie) i Artur Pałyga (miniatura dramatyczna).

– „Zbieraj makulaturę , ratuj konie – akcja ekologiczna i prozwierzęca, poprzez którą Klub Gaja uczy współzależności pomiędzy człowiekiem, środowiskiem i zwierzęciem. Klub Gaja uratował 60 koni skazanych na rzeź, chorych i zaniedbanych. Wspiera ich utrzymanie i leczenie. Dzięki akcji zebrano ponad 4 tys. ton makulatury!

 

Przed wernisażem: spotkanie z Karoliną Kuszlewicz, adwokatką, która prowadzi sprawy dotyczące zwierząt, oraz filozofem i etykiem Marcinem Urbaniakiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Etycznego.

Temat spotkania: prawa i dobrostan zwierząt.

 
Wystawa jest ważnym akcentem jubileuszu 30-lecia działalności Klubu Gaja, a także punktem programu 4. Festiwalu EKODZIEŁO 2018.