Krystyna Czerni – Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna.