Krystyna Czerni – Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu. Sztuka sakralna.