Krystyna Czerni – Nowosielski. Sztuka sakralna: Lourdes, Biały Bór, kolekcje prywatne.