44. BIENNALE MALARSTWA BIELSKA JESIEŃ 2019

Aktualne

Konkurs dla internautów na najciekawszego artystę Bielskiej Jesieni 2019 rozstrzygnięty!
Pierwsze miejsce zajął Tomasz ZJAWIONY za pracę „Odrzucenie”, z ilością 1807 głosów.
Gratulujemy!

_____________________________________________________________________________

Galeria Bielska BWA zaprasza artystów malarzy do udziału w 44. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019

44. BIENNALE MALARSTWA BIELSKA JESIEŃ 2019 organizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze (osoby pełnoletnie) nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy wyłącznie w wersji online, na stronie Bielskiej Jesieni www.bielskajesien.pl od 1 lutego do 31 marca 2019 roku. Podany termin  jest ostateczny i nie ulegnie zmianie.
Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej.

Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce 8 listopada 2019 roku.

Szczegóły w regulaminie 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 zamieszczonym na stronie Bielskiej Jesieni www.bielskajesien.pl w zakładce: regulamin lub w pliku pdf do pobrania poniżej.

Honorowy patronat