Świetlica im. Kateryny Biłokur / Світлиця ім. Катерини Білокур

Aktualne

Przyjazna przestrzeń, miejsce spotkań, lekcji językowych i warsztatów artystycznych dla osób uciekających przed wojną.

Powołana przez Galerię Bielską BWA w Willi Sixta świetlica im. Kateryny Biłokur*, to przyjazna przestrzeń, w której osoby uciekające przed wojną (dzieci i dorośli) mogą wspólnie spędzać czas, bawić się i rysować, korzystać z komputerów z dostępem do internetu**, rozmawiać, czy uczyć się języka. Zapraszamy również wszystkie osoby zaangażowane w pomoc, gotowe zająć się dziećmi, udzielić lekcji języka polskiego lub po prostu spędzić wspólnie czas wolny.

Świetlicy towarzyszy przygotowywany przez Galerię Bielską BWA program warsztatów artystycznych, zajęć i wydarzeń, ukierunkowany na „zadomowienie” oraz integrację osób uciekających przed wojną. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Niestety nie mamy możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi (poza wyznaczonymi zajęciami).


Kateryna Biłokur (1900–1961) to ukraińska artystka, o której w swojej najnowszej książce „Planeta piołun” pisze Oksana Zabużko (rozdz. Kateryna. Filozofia milczącego buntu albo konspekt biografii nienapisanej): „Spośród wszystkich postaci panteonu naszej kultury XX wieku to właśnie do niej najbardziej pasuje XIX-wieczna fraza Tarasa Szewczenki: Historia mojego życia jest częścią historii mojej ojczyzny”.

** Komputery są wyposażone w klawiaturę z cyrylicą, a w systemie ustawiono języki ukraiński, polski i rosyjski. Komputery posiadają kamery i mikrofony.

____________________________________________________________

W 2022 r. Galeria Bielska BWA współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia w ramach inicjatywy Przestrzeń Przyjazna Dzieciom. Projekt zakładał równy udział osób ukraińsko- i polskojęzycznych. Zachęcamy do śledzenia informacji na dedykowanej stronie na Facebooku, gdzie można się zapisywać na poszczególne zajęcia >>

W lutym i marcu 2023 roku prowadzony jest kurs fotograficzny w języku ukraińskim, prowadzi Julia Ogińska.
Więcej informacji >>

____________________________________________________________

Zapraszamy do współpracy osoby i instytucje, posiadające własne środki lub chętne do pracy wolontariackiej. W ramach współpracy udostępniamy przestrzeń i pomagamy w organizacji i promocji wydarzenia lub kursu przewidzianego dla osób pochodzących z Ukrainy.

Szczegóły i zgłoszenia: m.gasior@galeriabielska.pl (w języku polskim) lub j.oginska@galeriabielska.pl (w języku ukraińskim lub polskim).

____________________________________________________________

Świetlica im. Kateryny Biłokur

Willa Sixta (piwnica)
ul. Adama Mickiewicza 24, Bielsko-Biała 
Czynna od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00 do 18.00
Wstęp wolny

____________________________________________________________

Czytaj więcej o wystawie „Kwiaty dla Kateryny" w Klubokawiarni Aquarium w Galerii Bielskiej BWA >>

Solidarni z Ukrainą / In Solidarity With Ukraine – pozostałe działania galerii dla osób uciekających przed wojną   >>

Dołącz do grupy na Facebooku >>

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Galeria Bielska BWA щойно запустила нове місце – Світлицю імені Катерини Білокур!*

Світлицю в Віллі Сікста – це простір, де перебувають біженці (діти та дорослі) можуть проводити час разом, грати, малювати та користуватися комп'ютерами з доступом до Інтернету**, розмовляти або вивчати мову. Також запрошуємо всіх причетних до допомоги людей, готових подбати про дітей, дати уроки польської чи просто провести вільний час разом.

Кімната відпочинку буде супроводжуватися підготовкою Galeria Bielska BWA програми мистецьких майстер-класів, уроків та заходів, зосереджених на затишок та інтеграцію людей, які тікають від війни. Ми будемо тримати вас в курсі деталей.

З червня в рамках ініціативи «Простір дружній до дітей» ми співпрацюємо з Товариством друзів Бельсько-Бяли та Підбескидя. Рекомендуємо слідкувати за інформацією на спеціальній сторінці у Facebook, де ви можете записатися на індивідуальні заняття >>


*Катерина Білокур (1900-1961) – українська художниця, про яку Оксана Забужко пише в останній книзі «Планета Полин» (розд. Катерина. Філософія тихого бунту або нарис біографії ненаписано): «З усіх діячів пантеону нашої культури ХХ Найкраще їй підходить фраза XIX століття Тараса Шевченко: Історія мого життя – це частина історії моєї Батьківщини».

**Комп'ютери оснащені кириличною клавіатурою та на системі Були встановлені українська та російська мови. Комп'ютери мають камери і мікрофони.

Кімната відпочинку працює з вівторка по неділю з 10.00–18.00.
На жаль, ми не можемо забезпечити догляд за дітьми (крім визначені види діяльності).

____________________________________________________________

Світлицю імені Катерини Білокур в Віллі Сікста

вул. Міцкевича 24, Бельсько-Бяла
Відкритий з вівторка по неділю з 10.00–18.00.

Приєднуйтесь до групи у Facebook >>

Partnerami części działań są Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia oraz myBB

Inicjatywa Przestrzeń Przyjazna Dzieciom jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG, we współpracy z Polską Misją Medyczną.

Galeria Bielska BWA jest beneficjentem projektu pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X