Wystawa prac uczestników warsztatów artystycznych w Świetlicy im. Kateryny Biłokur – w hołdzie dla ukraińskiej malarki, niezależnej wobec dawnego kanonu socrealizmu.

Kateryna Biłokur (1900–1960) to ukraińska malarka, która zyskała uznanie za sprawą wielowymiarowych kompozycji złożonych z kwiatów i warzyw.
Świetlica im. Kateryny Biłokur, utworzona w Willi Sixta przez Galerię Bielską BWA, to przestrzeń, w której wszyscy uciekający przed wojną, znajdujący schronienie w naszym kraju ludzie, mogą wspólnie spędzać czas, tworzyć, czy uczyć się języka. Program zajęć i wydarzeń jest współtworzony przez przychodzących do świetlicy uchodźców z Ukrainy i ukierunkowany na „zadomowienie” oraz integrację osób uciekających przed wojną.

Ada Piekarska, kuratorka wystawy: 
Wystawa „Kwiaty dla Kateryny” w Klubokawiarni Aquarium prezentuje prace stworzone przez uczestniczki i uczestników warsztatów artystycznych prowadzonych w Świetlicy przez edukatorów z Galerii Bielskiej BWA. Ekspozycja będzie ewoluować, prezentując coraz to nowe dzieła, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Kateryna Biłokur (1900–1960) to ukraińska malarka, która zyskała uznanie za sprawą wielowymiarowych kompozycji złożonych z kwiatów i warzyw. Jej twórczość, przypadająca na trudny okres stalinowski, została zawłaszczona przez radziecką historię sztuki i zredukowana do nurtu sztuki „naiwnej” – sztuki, która miała fundować radziecki patriotyzm, m.in. utrwalając mit Ukrainy jako agrarnego raju.
W rzeczywistości artystka całe życie spędziła w niedostatku. Barwniki uzyskiwała z roślin, włosie pędzli – z kociej sierści. Pomimo silnego pragnienia malowania, nigdy nie umożliwiono jej podjęcia formalnej edukacji.
Jak pisze Tetiana Żmurko w książce „Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki”: „Biłokur całe swoje życie spędziła samotnie, na przekór wszystkim poświęciwszy się malarstwu. Naruszenie patriarchalnych norm we wsi doprowadziło do stworzenia wizerunku «na wpół szalonej» kobiety (…)
Z listów wiemy, że Biłokur cierpiała, mieszkając w zimnym domu bez elektryczności.
Pozornie „naiwna”, złożona z martwych natur twórczość Biłokur, pozwoliła jej zachować niezależność wobec obowiązującego kanonu socrealizmu. W tym sensie jej praktyka artystyczna, a także pełna determinacji postawa życiowa, mogą być rozumiane jako strategia oporu, a także otwierać drogę do szerokiej analizy ukraińskiej tożsamości kulturowej.


Galeria Bielska BWA, Klubokawiarnia Aquarium
Kwiaty dla Kateryny
Wystawa prac uczestników warsztatów artystycznych w Świetlicy im. Kateryny Biłokur
20 maja – 21 czerwca 2022

Czytaj więcej o Świetlicy im. Kateryny Biłokur w Willi Sixta >>