5. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2022 – przyjmowanie zgłoszeń

Aktualne

Uwaga! termin przyjmowania zgłoszeń przedłużony do północy w poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r.

Zaproszenie do udziału w 5. BFSW 2022 kierowane jest do artystów plastyków, fotografików i twórców filmów artystycznych mieszkających lub pracujących w Bielsku-Białej i regionie.

5. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2022 odbywa się pod pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

Zapraszamy twórców do udziału w tegorocznej edycji szerokiego przeglądu twórczości artystów sztuk wizualnych, którego celem jest konfrontacja różnorodnych postaw twórczych artystów regionu bielskiego poprzez prezentację najnowszych prac powstałych w ostatnich czterech latach, a także popularyzacja sztuk wizualnych wśród mieszkańców Bielska-Białej i odwiedzających miasto gości.

W wystawie mogą brać udział artyści profesjonalni, jak też artyści bez dyplomu akademii, ale posiadający potwierdzony dorobek twórczy (wystawy, nagrody).

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 31 marca 2022 roku na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu: elektroniczny bfsw@galeriabielska.pl lub adres pocztowy: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała.

Lista uczestników Festiwalu zostanie opublikowana na stronie internetowej galerii 15 kwietnia 2022 roku.*

 

Przed zgłoszeniem przeczytaj pełny Regulamin Festiwalu i pobierz kartę zgłoszenia poniżej.

* Uwaga! Trwa weryfikacja ostatnich zgłoszeń do udziału w 5. BFSW.

Organizatorem Festiwalu jest Galeria Bielska BWA.

Kurator Festiwalu – Agata Smalcerz

Współorganizatorzy: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Galeria Fotografii B&B i Fundacja Centrum Fotografii.

Partnerzy: Miasto Bielsko-Biała i Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała.

NAGRODY

I Nagroda – w wysokości 5.000 zł,

II Nagroda – w wysokości 3.000 złotych,

III – w wysokości 2.000 złotych.

Nagrody zostaną przyznane przez jury powołane przez Organizatora, złożone z historyków sztuki i artystów.

Nagrody Specjalne Festiwalu w postaci wystaw indywidualnych zostaną przyznane przez: Dyrektora Galerii Bielskiej BWA (wystawa w Galerii Bielskiej BWA), Dyrektora Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (wystawa w Muzeum Historycznym), Prezesa Fundacji Centrum Fotografii (wystawa w Galerii Fotografii B&B).

Możliwe jest przyznawanie nagród i wyróżnień pozaregulaminowych.

Wystawy 5. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2022 prezentowane będą od 24 czerwca do 28 sierpnia 2022 roku w galeriach i w przestrzeni miasta Bielska-Białej.

Organizator

logotyp Galerii Bielskiej BWA

Współorganizatorzy

Partnerzy