„Antynatalizm”, „LOVE” – oprowadzanie dla nauczycieli

Aktualne

Oprowadzanie po wystawach może inspirować nauczycieli do dyskusji z uczniami o sztuce i jej związkach z najważniejszymi aspektami życia współczesnego.

Specjalne oprowadzanie dla nauczycieli po aktualnych wystawach malarstwa i prac na papierze organizuje Galeria Bielska BWA. W piątek, 17 stycznia 2020 roku o godz. 17.00 po wystawie malarstwa pt. „Antynatalizm” Michała Gątarka, artysty znanego z kolejnych edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień, oraz wystawie malarstwa i obrazów na papierze Ryszarda Góreckiego, artysty od 20 lat tworzącego w Berlinie, oprowadzać będą historyczki sztuki z Galerii Bielskiej BWA: Agata Smalcerz i Ada Piekarska. Oprócz ciekawej narracji o przedstawianych pracach, ich rodowodzie, stylistykach, a także o inspiracjach twórczych obu artystów oraz o wątkach filozoficznych, socjologicznych i politycznych, poruszanych przez artystów w ich dziełach, uczestnicy spotkania będą mogli wziąć ze sobą ulotki towarzyszące wystawom. Wszystko to z pewnością pomoże w poznaniu prezentowanej sztuki współczesnej oraz podpowie możliwe interpretacje dzieł. Wiedza ta ułatwi nauczycielom zachęcenie uczniów do zwiedzenia wystaw oraz rozmowy o sztuce. Oprowadzanie może zainspirować nauczycieli do zorganizowania podczas lekcji dyskusji o sztuce i jej związkach z najważniejszymi aspektami życia współczesnego i zagrożeniami przyszłości, a także do nauki pisania recenzji.
Galeria zaprasza wszystkich nauczycieli zainteresowanych sztuką, bez względu na przedmiot, jakiego uczą w szkole, odwiedzających galerię z grupami uczniów bądź uczestniczących w warsztatach artystycznych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Oprowadzanie umożliwi ciekawą wymianę poglądów i opinii, pozwoli spojrzeć na sztukę z różnych perspektyw: kulturowej, filozoficznej, socjologicznej, ekologicznej, a także jako przejaw krytycyzmu wobec wszechogarniającego konsumpcjonizmu.

Oprowadzanie w piątek, 17 stycznia 2020 roku, godz. 17.00. Wstęp wolny.

Dzień wcześniej, 16 stycznia o godz. 18.00, po wystawie oprowadzać będzie filozof Jarosław Hess. Wstęp wolny >>

Więcej o wystawach:

Michał Gątarek – „Antynatalizm” >>
Ryszard Górecki – „LOVE” >>