Atlas albo radosna wiedza podszyta niepokojem

Aktualne

Warsztaty badawczo-artystyczne dla młodzieży i dorosłych.

Podczas warsztatów spróbujemy odkryć oraz zbadać sploty różnych zjawisk i sposobów myślenia – zarówno naukowych, jak i artystycznych, odrzucając zwyczajowe przywiązanie do dyscyplin. Przyjrzymy się pojęciu „atlasu”, proponowanemu przez francuskiego filozofa i historyka sztuki, Georges’a Didi-Hubermana. Podążymy tropem niezwykłego przedsięwzięcia, jakim był „Atlas Mnemosyne” Aby’ego Warburga, a następnie stworzymy własne plansze pojęć i obrazów – osobiste „krainy wolności”.

Warsztaty towarzyszą wystawie Sens życia Sławomira Rumiaka.

________________________

Atlas albo radosna wiedza podszyta niepokojem.
Warsztaty badawczo-artystyczne dla młodzieży i dorosłych

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, Bielsko-Biała
czwartek, 13 kwietnia 2023, godz. 17.00

Prowadzenie: Ada Piekarska – kuratorka sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz historii sztuki w Polskiej Akademii Nauk, aktywistka, prezeska Fundacji Galerii Bielskiej.
Karolina Zięba – edukatorka Galerii Bielskiej BWA, absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, organizatorka wydarzeń w sferze kultury.
Zapisy: edukacja@galeriabielska.pl
Czas trwania: 60–90 min
Koszt: 20 zł za osobę