Zakończenie I etapu Bielskiej Jesieni 2019

Aktualne

W dniach 28 i 29 maja 2019 roku obradowało jury  Bielskiej Jesieni. Do drugiego etapu konkursu  zostało zakwalifikowanych 119 prac 54 artystów.

Po przeglądzie wszystkich nadesłanych prac w wersji elektronicznej i dyskusji, jury I etapu dokonało wyboru spośród 1.959 obrazów nadesłanych przez 653 artystów.

Zobacz listę uczestników konkursu zakwalifikowanych decyzją jury do II etapu >>

W posiedzeniu jury wzięli udział:

Beata Ewa Białecka – artystka malarka (Gdańsk, Rodowo)
dr Piotr Rypson – krytyk sztuki, historyk sztuki i literatury, publicysta i autor książek (Warszawa)
– przewodniczący jury
Agata Smalcerz – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA (Bielsko-Biała)
prof. Andrzej Tobis – artysta malarz, wykładowca na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych (Katowice).
W obradach uczestniczyła kuratorka biennale – Grażyna Cybulska, historyczka sztuki z Galerii Bielskiej BWA.

Zaproszona do udziału w jury Anda Rottenberg – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw (Warszawa) – z powodu choroby nie uczestniczyła w obradach.
Obrady odbyły się w obecności kuratorki Bielskiej Jesieni, Grażyny Cybulskiej.

W ocenie jurorów na tegoroczną edycję konkursu nadesłano wiele ciekawych prac, zróżnicowanych zarówno pod względem formalnym, jak i tematycznym.

„Pewnym novum jest duża liczba prac zawierających bezpośrednie lub metaforycznie ujęte reakcje na napięcia społeczne – lokalne i światowe. Z jednej strony widoczne są utrzymujące się od lat, niepokojąco zmysłowe i surrealistyczne tendencje eskapistyczne, z drugiej – próby nakreślenia komentarza politycznego, realizujące się w opisach życia zbiorowości, rytuałów, ceremonii, a także w post-apokaliptycznych wizjach przyszłości. Stale powracającym motywem nowego malarstwa jest witalna seksualność w nadrealistycznym wydaniu. Aktualna jest także potrzeba nawiązania dialogu z tradycją malarstwa europejskiego, manifestująca się w wielorakich odwołaniach do ikonografii chrześcijańskiej. Przegląd nadesłanych prac pozwala wyciągnąć wniosek o niezachwianej pozycji malarstwa, pozostającego żywym medium, w pełni zdolnym do opisu zastanej rzeczywistości” – podsumował wnioski oceniającego grona Piotr Rypson, przewodniczący jury.

„Kolejna edycja biennale malarstwa zaowocowała nowymi pracami o różnorodnej stylistyce, szerokim przekroju tematów i sposobów obrazowania. Możliwość nadsyłania propozycji przez wszystkich malujących artystów, bez względu na wiek czy wykształcenie, otwiera drogę osobom o dużym potencjale i oryginalnym rysie twórczości, ale nie mogącym przebić się do świata sztuki. Takie było założenie wprowadzenia nowej, otwartej formuły konkursu. To już trzecia edycja biennale z tak demokratycznym regulaminem, ale po raz pierwszy, decyzją jury, tak liczna i ciekawa reprezentacja artystów bez ukończonej Akademii Sztuk Pięknych dotarła do drugiego etapu konkursu. Potwierdza to trafność naszej decyzji o odchodzeniu od nieco już skostniałej formuły” – stwierdziła Agata Smalcerz, Dyrektor Galerii Bielskiej BWA, członek jury.

Drugie i jednocześnie ostatnie posiedzenie jury biennale zaplanowano na wrzesień. Komisja, po obejrzeniu oryginałów prac, wybierze obrazy, które zostaną zaprezentowane na wystawie finałowej. Zgodnie z regulaminem biennale, jury ma prawo do zweryfikowania swoich wstępnych ocen. Podczas wrześniowych obrad zostaną również wybrane prace do nagród i wyróżnień. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu wernisażu. Otwarcie wystawy pokonkursowej 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 odbędzie się w piątek, 8 listopada o godz. 17.00.

Trwa także głosowanie internautów na najciekawszego artystę Bielskiej Jesieni 2019. Na stronie internetowej Bielskiej Jesieni – www.bielskajesien.pl, w zakładce Galeria wirtualna, można obejrzeć prace nadesłane na konkurs i, bez względu na ocenę jury, wybrać swojego faworyta lub faworytów. Z jednego adresu IP można oddać jeden głos dziennie. Nazwisko artysty, który zbierze największą liczbę głosów online zostanie podane 23 września na www.bielskajesien.pl oraz na stronie internetowej Galerii Bielskiej BWA – www.galeriabielska.pl. Wśród osób, które wezmą udział w głosowaniu zostaną rozlosowane nagrody.

 

44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem biennale jest Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej.

Nagrody:

Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (30.000 zł) oraz Nagroda Dyrektora Galerii Bielskiej BWA (indywidualna wystawa w galerii)

II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego (20.000 zł)

III Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej (10.000 zł)

wyróżnienia regulaminowe (2.000 zł każde)

Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu: piątek, 8 listopada 2019, godz. 17.00
Otwarte oprowadzanie po wystawie przez jurorów biennale, z udziałem artystów: sobota, 9 listopada, godz. 11.00
Wystawa 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 potrwa do 29 grudnia 2019 roku.


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego