Bielska Jesień 2021 – II posiedzenie Jury już za nami!

Aktualne

Na wystawie finałowej 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 zostanie zaprezentowanych 121 prac autorstwa 84 artystek i artystów.

30 sierpnia 2021 roku obradowało jury Bielskiej Jesieni 2021, w którego skład weszli:
prof. Anna Markowska – przewodnicząca, Anda Rottenberg, Agata Smalcerz, Jarosław Fliciński oraz dr hab. Michał Zawada.

Decyzją komisji wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu konkursu dostały się do wystawy finałowej. 

W 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 będzie uczestniczyć 121 obrazów autorstwa 84 artystów. Lista artystów, wraz z wykazem prac i ich reprodukcjami, znajduje się w na stronie www.bielskajesien.pl w kaflu: Uczestnicy.

Czytaj więcej o I posiedzeniu Jury >>

Podczas posiedzenia jury zostali wybrani także laureaci nagród i wyróżnień regulaminowych – wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystego wernisażu, w dniu 12 listopada 2021 roku o godz. 17.00.

Nazajutrz po wernisażu, w dniu 13 listopada br. o godz. 11.00 odbędzie się oprowadzanie jurorskie, a po nim panel dyskusyjny na temat malarstwa (zakończenie przewidywane na godz. 14.00).

Wstęp wolny!

______________________________________________________________

Wszystkie prace zgłoszone do biennale, od 1 czerwca br., są zamieszczone w Galerii wirtualnej na stronie internetowej Bielskiej Jesieni >>
Galeria online będzie aktywna do końca trwania wystawy, tj. do 12 stycznia 2022 roku.

Zachęcamy do przeglądania prac, a także, niezależnie od wyborów jury, głosowanie i wyłonienie swoich faworytów.

Honorowy patronat

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO