Aktualne

Uczestnicy warsztatów tworzą akrylowe obrazy i rzeźby ceramiczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej / Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu Polské republiky / Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the INTERREG V-A Program Czech Republic-Poland 2014-2020 and from the state budget of Poland

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty artystyczne adresowane do  grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, zorganizowane w scenerii wystawy „W Zasięgu. Sztuka czeska XIX i XX wieku ze zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie”. Zajęcia wzbogacają program Festiwalu sztuki czeskiej.
Inspiracją są dzieła sztuki - obrazy i rzeźby z bogatych zlińskich zbiorów, które na bielską wystawę wybrała kuratorka Pavlína Pyšná.
Uczestnicy warsztatów, po wcześniejszym oprowadzeniu po wystawie, nawiązują do dzieł reprezentujących różne kierunki w sztuce: kubizm, surrealizm, symbolizm, abstrakcja czy też do charakterystyczny  XIX-wieczny pejzaż. Każdy uczestnik, uruchamiając wyobraźnię oraz posługując się wybraną techniką, tworzy pracę nawiązującą do wybranego dzieła. Efektem zajęć są obrazy malowane farbą akrylową oraz rzeźby ceramiczne.

Prowadząca: Małgorzata Krzempek, edukatorka artystyczna, plastyczka.
Zapisy od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00–15.00 pod nr tel.: 33 812 58 61 lub poprzez e-mail: m.krzempek@galeriabielska.pl

 

Czytaj o całorocznych warsztatach artystycznych SPOTKANIA ZE SZTUKĄ >>