Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Aktualne

Prezentacja II etapu projektu tworzenia cyfrowej kolekcji

W piątek, 28 grudnia 2018 roku galeria zaprezentowała efekty pracy nad II etapem cyfryzacji swoich zbiorów sztuki.
O koncepcji merytorycznej funkcjonowania strony internetowej Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA oraz zasadach digitalizacji dzieł sztuki opowiedział Janusz Legoń, współtwórca strony, redaktor internetowej „Encyklopedii teatru polskiego".
Przedstawione zostały m.in. kolejne audiodeskrypcje, umożliwiające osobom niewidomym zapoznanie się ze sztuką wizualną. Opisów dzieł wysłuchali zaproszeni na prezentację członkowie Koła Grodzkiego Polskiego Związku Niewidomych. Uruchamianie wyobraźni podczas słuchania opisów, w wykonaniu lubianego aktora Rafała Sawickiego, było zaskakującym doświadczeniem także dla osób  widzących.

Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA, licząca blisko 1000 dzieł, została niemal w całości zdigitalizowana. W 2016 roku, w pierwszym etapie projektu, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Cyfrowa i Gminę Bielsko-Biała, zostało sfotografowanych i opisanych 500 obrazów. 300 z nich, dokładnie sfotografowanych, opisanych, zinterpretowanych, wraz z biogramem autora pracy,  umieszczono na utworzonej specjalnie w tym celu stronie poświęconej kolekcji:  www.kolekcja.galeriabielska.pl
Wszystkie kolejne, nowo zakupywane do Kolekcji prace są fotografowane wg standardów dobrych praktyk digitalizacji materiałów archiwalnych, opisywane i umieszczanie na stronie kolekcji.

Cyfrowe archiwizowanie Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA to także początek udostępniania zbiorów galerii osobom niewidomym i słabowidzącym. W 2016 roku pierwsze dwadzieścia wybranych dzieł zostało opatrzonych komentarzem dźwiękowym ­– audiodeskrypcją.  Umożliwia to osobom niewidomym kontakt ze współczesną sztuką. Na stronie internetowej kolekcji jest specjalna zakładka Galeria z audiodeskrypcją.

W 2018 roku zakończył się drugi etap projektu, w którym digitalizacji poddano kolejnych 400 dzieł z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA: malarstwa, rzeźby, obiektów oraz prac na papierze (fotografie, grafiki, rysunki). Większość z nich zostanie umieszczona w Internecie.
100 prac, do których galeria nie ma praw autorskich, znajdzie się w repozytorium cyfrowym, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych poprzez funkcjonujące w holu galerii stanowisko komputerowe.
Stanowisko komputerowe, z dostępem do zdigitalizowanych zbiorów sztuki Galerii Bielskiej BWA, czeka na widzów w godzinach otwarcia galerii (10.00–18.00).

Czytaj więcej o pierwszej części projektu digitalizacji Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA >>

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury