E – LEKCJE INSPIROWANE AKTUALNYMI WYSTAWAMI

Aktualne

Malarstwo Irminy Staś i Tadeusza Króla tematem e-lekcji przeznaczonych dla uczniów klas 7 - 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w wirtualnych lekcjach inspirowanych bieżącymi wystawami w Galerii Bielskiej BWA:

Irminy Staś „Powtórzenia” i Tadeusza Króla „Krajobraz. Elementy struktury”.

Artystkę i artystę łączy medium malarskie i poruszanie się na styku figuracji i abstrakcji.

Tematy lekcji:

1.       Zagadnienia ornamentu i jego znaczenie w malarstwie Irminy Staś.

Aktualna wystawa Irminy Staś „Powtórzenia” dostępna w formie relacji online, podejmuje się zagadnienia ornamentu i jego znaczenia w malarstwie artystki. Celowość uproszczenia motywu w znak i jego multiplikacja w powtarzalny wzór sprowadza nas do pytania o istotę malarstwa w przypadku, kiedy to ornament staje się główną jego treścią.

2.       Struktura pejzażu pretekstem do malarskich interpretacji.

Aktualna wystawa Tadeusza Króla „Krajobraz. Elementy struktury” dostępna w formie relacji online, prowadzi nas od warsztatu graficznego do materii malarstwa poprzez dodanie koloru. Prześledzimy drogę artystyczną od natury do abstrakcji poprzez wytyczenie zagadnień, takich jak: wykadrowanie fragmentu natury, rysunku, ograniczenie palety barw, układu kompozycyjnego i rezygnacji z perspektywy typowej dla pejzażu.

Zgłoszenia na adres mailowy:

j.stryjewska@galeriabielska.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Prosimy o rezerwowanie lekcji z tygodniowym wyprzedzeniem.