Formy podstawowe – dzieci tworzą sztukę!

Aktualne

Mobilne instalacje artystyczne, rzeźbiarskie autoportrety i ekologiczne performanse będą tworzyć bielscy uczniowie w programie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Galeria Bielska BWA oraz zaproszona przez galerię do współpracy Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej zgłosiły swój akces do trzeciej edycji ogólnopolskiego programu pod nazwą Formy podstawowe, powstałego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bielska podstawówka dołączyła do grona szkół podstawowych w Polsce, które zachęcają najmłodsze dzieci do kreatywnego podejścia do rzeczywistości, do działań i realizacji artystycznych pod okiem edukatorów z galerii sztuki i nauczycieli.
Celem programu jest wprowadzenie sztuki współczesnej do szkół podstawowych, umożliwianie uczniom tworzenia własnych dzieł i wystaw oraz rozwijania kreatywności, współpracy i umiejętności myślenia krytycznego.
Inspiracją do spotkań są materiały przygotowane specjalnie na tę okazję przez międzynarodowe grono artystek i artystów, zaproszonych do programu przez MSN.

Marta Przybył, edukatorka z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie:
Program Formy podstawowe promuje współpracę i wspólne tworzenie sztuki. Każdy uczestnik i każda uczestniczka projektu ma możliwość wyrażenia siebie i eksperymentowania z tworzeniem sztuki, co sprawia, że staje się ona bardziej dostępna i zrozumiała. To doskonały sposób na rozwijanie kreatywności, myślenia krytycznego, ale przede wszystkim działania zespołowego.

Formy podstawowe, to program realizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego. W roku szkolnym 2023/2024 realizowana jest jego trzecia edycja.
Galeria Bielska BWA przystąpiła do trzeciej edycji programu; wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 prowadzi cykl spotkań warsztatowych, podczas których uczniowie szkoły będą przygotowywać i aranżować własną wystawę.
Udział w projekcie MSN zainicjowała Karolina Zięba, edukatorka z Galerii Bielskiej BWA, a z ramienia SP nr 2 w realizacji programu uczestniczy Ewa Żydek, nauczycielka plastyki.
Podczas pierwszego spotkania w październiku 2023 roku dzieci tworzyły mobilne rzeźby. Kolejne spotkanie zaplanowano na styczeń 2024 roku.

Karolina Zięba

Karolina Zięba
Filmoznawczyni, animatorka kultury.
Prowadzi i koordynuje warsztaty,
przygotowuje gry edukacyjne
związane z prezentowanymi wystawami
sztuki współczesnej i wydarzeniami
w Galerii Bielskiej BWA i Willi Sixta
– reprezentuje galerię w kontaktach
ze szkołami i instytucjami kultury.
Fot. Julia Ogińska

Czytaj więcej o projekcie MSN Formy podstawowe. Wystawa sztuki w środowisku szkolnym >>