Instytut Młodej Sztuki online

Aktualne

Kolejne spotkanie poświęcone będzie nowym wystawom w galerii: malarstwa Dominiki Kowyni oraz prac malarskich i rysunkowych Wandy Gołkowskiej.

Z uwagi na utrzymujące się ograniczenia działalności instytucji kultury, spotkania Instytutu Młodej Sztuki odbywają się w przestrzeni wirtualnej. Podczas zajęć online budujemy i rozwijamy bazę teoretyczną, umożliwiającą pogłębione rozumienie sztuki współczesnej, poszukujemy aktualnych kontekstów dla twórczości artystek i artystów prezentowanych na wystawach w Galerii Bielskiej BWA, a także analizujemy treści zawarte w poszczególnych dziełach, konfrontując własne przemyślenia.

Wyjątkowo umożliwiamy wzięcie udziału w zajęciach osobom, które nie są uczestnikami programu Instytutu Młodej Sztuki. Ze względu na formę (spotkania dyskusyjne) ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o spotkaniach (odbywających się za pośrednictwem platformy Zoom) prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail Ady Piekarskiej, organizatorki IMS: a.piekarska@galeriabielska.pl

__________________________________________________________________________________

Instytut Młodej Sztuki Galerii Bielskiej BWA rozpoczął działalność w styczniu 2020 roku. Pierwsze spotkanie poświęcono dyskusji o galeriach sztuki współczesnej.

Galeria Bielska BWA zakończyła proces rekrutacji do swojego nowego programu edukacyjnego – Instytutu Młodej Sztuki. Swój akces zgłosiło wiele młodych osób zainteresowanych współczesną kulturą oraz uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez galerię. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostali poinformowani drogą mailową. Galeria dziękuję wszystkim osobom, które przysłały zgłoszenia.
Blisko 30-osobowa grupa uczestników przyjętych do programu – uczniów bielskich szkół średnich i studentów – rozpoczęła zajęcia w czwartek, 23 stycznia 2020 roku.
W temacie spotkania zawarte było pytanie: Po co nam galerie sztuki współczesnej?

Ada Piekarska:
Podczas pierwszych zajęć programu Instytutu Młodej Sztuki analizowaliśmy ewolucję roli, jaką pełniły galerie i muzea oraz zastanawialiśmy się jaką funkcję powinny one pełnić obecnie. Przyglądaliśmy się różnym sposobom myślenia o kolekcjach sztuki współczesnej, posługując się przykładami aktualnych i przeszłych metod konstruowania wystaw.

Bezpłatne zajęcia w formie spotkań dyskusyjnych, będą prowadzone dwa razy w miesiącu. Ich celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat kultury współczesnej, nauka krytycznego myślenia, formułowania opinii, interpretacji dzieł sztuki w oparciu o aktualne wystawy w Galerii Bielskiej BWA i wybrane teksty kultury. Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowywaniu bieżących wydarzeń w galerii.
Spotkania Instytutu Młodej Sztuki prowadzi jego pomysłodawczyni Ada Piekarska, historyczka sztuki, kuratorka z Galerii Bielskiej BWA.
Kontakt mailowy: a.piekarska@galeriabielska.pl