Irma Kozina – Działalność projektowa i artystyczna Michała Klisia

Aktualne

Wykład Irmy Koziny o komunikatach wizualnych Michała Klisia, o relacjach pomiędzy sztuką a dizajnem i dokumentach fotograficznych artysty.

Wykład odbędzie się w scenerii najnowszej wystawy Michała Klisia ukazującej jego wszechstronną twórczość, łącznie z fotografiami dokumentalnymi, wykonywanymi przez artystę od lat 60. XXI wieku, z których część prezentowana jest publicznie po raz pierwszy. Irma Kozina – historyczka sztuki związana z katowicką Akademią Sztuk Pięknych, przedstawi działalność Michała Klisia jako projektanta komunikatów wizualnych, a jednocześnie podejmie próbę nakreślenia relacji pomiędzy sztuką i dizajnem w jego działaniach twórczych. Odniesie się również do dokumentów fotograficznych, wykonywanych przez profesora Klisia od czasów jego studiów aż po współczesność.

Irma KozinaIrma Kozina – dr hab., absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1988). Promotorem jej pracy magisterskiej o polskich chorągwiach nagrobnych był prof. dr hab. Jan K. Ostrowski. Jako stypendystka Gerda-Henkel Stiftung studiowała na Freie Universität w Berlinie.
W 1996 obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską o pałacach i zamkach na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850–1914 (promotor: prof. dr hab. Ewa Chojecka). Habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim w 2007 roku, na podstawie publikacji „Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763–1955”.
Od 1998 roku prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki i dizajnu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Autorka wielu artykułów i książek, m.in. „Art Deco”, „Polski design”, „Ikony architektury w województwie śląskim”.

W katalogu towarzyszącym wystawie Michała Klisia „Wyrwane z niepamięci” umieszczony jest esej Irmy Koziny pt. „Nostalgia śmierci czy rozbudzanie apetytu na życie? Fotograficzne relikty z lamusa profesora Michała Klisia”.

Galeria Bielska BWA
Wykład: Irma Kozina – Działalność projektowa i artystyczna Michała Klisia
czwartek, 16 września, godz. 17.00

Czytaj więcej o wystawie Michała Klisia Michała Klisia – Wyrwane z niepamięci. Malarstwo, grafika, rysunek, plakat, fotografia >>