Jak rozbrajać fake newsy?

Aktualne

Warsztat dla osób pracujących z młodzieżą. O mechanizmach tworzenia i kolportowania fake newsów oraz o pułapkach clickbaitu. Weryfikowanie prawdziwości informacji.

Warsztat pod hasłem „Jak rozbrajać fake newsy?” kierowany jest głównie – ale nie tylko – do osób pracujących z młodzieżą. Szkolenie pozwoli na przygotowanie do pracy nad fake newsami z „cyfrowymi tubylcami” – młodymi osobami, dla których świat wirtualny i sposoby komunikacji cyfrowej są zupełnie oczywistymi i najważniejszymi obszarami aktywności.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatu zdobędą wiedzę na temat mechanizmów tworzenia i kolportowania fake newsów oraz zapoznają się z narzędziami służącymi do weryfikacji prawdziwości informacji. W trakcie warsztatu poznamy zjawisko clickbaitu oraz metody kształtowania kompetencji cyfrowych. Osoby uczestniczące w warsztacie będą pracować na konkretnych przykładach, m.in. analizując przekazy medialne. W rezultacie otrzymają narzędzie do kształtowania krytycznego myślenia u młodych osób, z którymi pracują.

Warsztaty prowadzą:

Rafał Cekiera – doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z socjologią migracji, socjologią religii i współczesnymi przemianami kulturowymi. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Charakterach”, „Więzi”, „Czasie Kultury”, „Pograniczach”, „Opcjach”, „Toposie”, „W drodze” oraz w różnych czasopismach naukowych. Autor książek.
Tomasz Gruszczyk – doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się m.in. związkami literatury i filmu oraz literaturą intermedialną. Autor książek „Czytanie filmu – oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych” oraz „Ocalające zatracenie. Rozważania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława Czycza i Krzysztofa Vargi”. Wykładowca i współautor programu Akademii Filmowej w kinie Helios.

Fake news – fałszywa wiadomość, często o charakterze sensacyjnym, publikowana w mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub prestiżowych (za: Wikipedia)

Warsztaty odbędą się w sobotę, 5 października 2019 roku w godz. 10.00–14.00.

Udział w warsztacie jest bezpłatny  – obowiązują zapisy mailowe: stowarzyszeniemontaz@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona.

Organizatorem warsztatu jest Stowarzyszenie Montaż. Warsztat jest częścią tegorocznej bielskiej edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, która odbędzie się w dniach 15–17 listopada 2019 roku w Galerii Bielskiej BWA. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Galeria Bielska BWA jest współorganizatorem wydarzenia.