Konterfekt. Portret w dawnym stylu

Aktualne

Warsztaty rodzinne. Uczestnicy poznają twórcze metody dawnego obrazowania i stworzą własne portrety w technice kolażu.

Warsztaty artystyczne, na które galeria zaprasza rodziców z dziećmi, rodzeństwa, babcie i dziadków z wnukami, odbędą się w scenerii wystawy malarstwa Beaty Ewy Białeckiej pt. „Obraz niepochlebiony”.
Podczas oprowadzania po wystawie uczestnicy poznają sposób portretowania kobiety w twórczości Beaty Ewy Białeckiej, w którym artystka wykorzystuje utrwalone w historii sztuki typy przedstawień kobiet.
Wychodząc od dzieł Beaty Ewy Białeckiej, uczestnicy warsztatów poznają twórcze metody dawnego obrazowania, odwołujące się do konwencji wczesnorenesansowych czy ikonografii chrześcijańskiej. Następnie, poszukując różnorakich skojarzeń i motywów, będą tworzyć kompozycje, dzięki którym zbudują oryginalny charakter portretów.
Warsztatowe konterfekty (portrety, wizerunki) tworzone będą w technice kolażu.

Organizatorzy proszą o przyniesienie swoich portretów fotograficznych, które – po przeskalowaniu na kserokopiarce – zostaną wykorzystane do tworzenia prac.

Prowadzenie: Małgorzata Krzempek, edukatorka artystyczna, plastyczka.

Warsztaty: sobota, 6 i 13 kwietnia 2019, godz. 10.00

Zapisy: poniedziałek– piątek, w godz. 7.00–15.00 pod nr tel.: 501 521 728 (ilość miejsc ograniczona) lub poprzez e-mail: m.krzempek@galeriabielska.pl

Cena zajęć: 10 zł od osoby lub od pary wykonującej jedną pracę.