LAUREACI 5. BIELSKIEGO FESTIWALU SZTUK WIZUALNYCH 2022

Aktualne

Główna nagroda 5. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2022 dla Barbary Nachajskiej-Brożek za tkaninę artystyczną pt. „Kwarantanna”.

Jury powołane przez Galerię Bielską BWA – głównego organizatora festiwalu – obradujące pod przewodnictwem Agaty Smalcerz, kuratorki festiwalu, dyrektora Galerii Bielskiej BWA, wybrało najciekawsze prace nadesłane na 5. BFSW 2022 i nagrodziło autorów prac.

Pierwszą nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej przyznano Barbarze Nachajskiej-Brożek za pracę z 2020 roku pt. Kwarantanna 2020.

Druga nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej przypadła Katarzynie Żaczek za pracę z 2019 roku pt. Sen dzieci pracujących w kopalni złota w Mali.

Trzecią nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej przyznano Iwonie Konarzewskiej za pracę z 2021 roku pt. Dziewczynka z królikiem.

Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA  – zaproszenie do indywidualnej wystawy w galerii, otrzymał Dariusz Fodczuk za pracę  z 2022 roku pt. Unstabletable.

Nagrodę Dyrektora Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – zaproszenie do indywidualnej wystawy w muzeum, otrzymała Agata Agatowska za pracę z 2021 roku pt. Cosmic Girl.

Nagrodą Prezesa Fundacji Centrum Fotografii – zaproszeniem do indywidualnej wystawy w galerii B&B, uhonorowany został Witold Jacyków za pracę z 2022 roku pt. Pod powiekami.

Regulamin 5.BFSW 2022 przewiduje także możliwość fundowania nagród specjalnych. Nagrodę rzeczową od grupy przyjaciół w postaci przyborów malarskich otrzymał Igor Bryzek za pracę pt. Ważka z 2020 roku. Igor Bryzek jest niezwykle uzdolnionym uczniem Zespołu Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej oraz warsztatów artystycznych w bielskiej Kubiszówce, uczestnikiem wystaw oraz laureatem nagród.

Agata Smalcerz, kuratorka festiwalu:
Pierwszą nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej przyznano Barbarze Nachajskiej-Brożek za pracę pt. Kwarantanna 2020 – tkaninę wykonaną w technice pachworku. Jury doceniło wysoką jakość artystyczną pracy, subtelne nawiązanie do trudnej sytuacji, w której dwa lata temu niespodziewanie znaleźli się wszyscy uczestnicy życia społecznego, oraz konsekwencję twórczą artystki. Barbara Nachajska-Brożek, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, jest wieloletnią, obecnie emerytowaną nauczycielką kierunku tkanina artystyczna w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Wielokrotnie nagradzana głównymi nagrodami w konkursach tkaniny artystycznej w Polsce i na świecie.
Druga nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej przypadła Katarzynie Żaczek za pracę pt. Sen dzieci pracujących w kopalni złota w Mali z 2019 roku, wykonaną w technice linorytu barwnego. Praca w swej wymowie jest formą sprzeciwu wobec wykorzystywania ludzi i przyrody do krótkotrwałych zysków, ale pokazuje też, że nawet w najcięższych warunkach życia potrzebne są marzenia dające nadzieję na przyszłość. Katarzyna Żaczek, absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zajmuje się grafiką, a także edukacją artystyczną, pracując jako instruktorka w Domu Kultury Kubiszówka oraz w ośrodku dla młodzieży uzależnionej „Nadzieja”.   
Trzecią nagrodę otrzymała Iwona Konarzewska za pracę pt. Dziewczynka z królikiem z 2021 roku. Ten namalowany w szlachetnej technice oleju na płótnie obraz jest przykładem powrotu do źródeł malarstwa, portretowaniem z natury, bez sięgania do pomocy fotografii czy komputera. Styl artystki, nawiązujący do impresjonistycznych portretów Olgi Boznańskiej, mimo historycznych odwołań jest niezwykle odświeżający i ujmujący prostotą przekazu. Iwona Konarzewska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prowadzi Muzeum i Galerię Rodziny Konarzewskich na Buczniku w Istebnej oraz organizuje warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, kontynuując tradycję kilku pokoleń tej artystycznej rodziny.    

Jury wysoko oceniło poziom prac tegorocznego festiwalu, co sprawiło, że wybór trzech nagród był trudny. Wybierając prace do nagród jurorzy kierowali się przede wszystkim ich walorami artystycznymi, jednak uwzględniono również konsekwencję postawy ich twórczyń, a także zaangażowanie w pracę z uzdolnioną plastycznie młodzieżą.

Czytaj więcej o 5. Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych 2022 >>