Michał Zawada. Uczenie niemożliwego. Jak akademie uczą dziś malarstwa?

Aktualne

Wykład Michała Zawady, artysty i nauczyciela akademickiego krakowskiej ASP, jurora obecnej edycji Bielskiej Jesieni.

Dr hab. Michał Zawada, zasiadał w pięcioosobowym gronie jury tegorocznego 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021. Obok pozostałych ekspertów malarstwa współczesnego w gronie jury: prof. Anny Markowskiej (przewodniczącej), Andy Rottenberg, Agaty Smalcerz i Jarosława Flicińskiego, wybierał laureatów nagród i wyróżnień bielskiego konkursu. Uczestniczył w towarzyszącym biennale panelu dyskusyjnym pt. „Rynek sztuki, czyli o co toczy się gra?”, prowadzonym przez Bognę Świątkowską, redaktor naczelną magazynu „Notes Na 6 Tygodni”, oraz w otwartym oprowadzaniu jurorskim po wystawie finałowej Bielskiej Jesieni.
Wygłoszony w scenerii wystawy obrazów finalistów bielskiego konkursu wykład będzie próbą zdiagnozowania współczesnej akademickiej edukacji przyszłych malarzy.

Michał Zawada poświęci wykład paradoksom współczesnego nauczania malarstwa w ramach wyższego szkolnictwa artystycznego. Uwagi na temat zmian w paradygmacie kształcenia młodych artystek i artystów poprzedzi zarys historyczny, który przedstawi główne przed- i nowoczesne tendencje instytucjonalne, w obrębie których funkcjonowało szkolenie malarskie. W czasie spotkania zadane zostaną pytania o cele edukacji artystycznej, kryteria oceny, rolę medium w szkolnictwie artystycznym, współczesne hierarchie w sferze instytucji, a także miejsce Akademii w polu zglobalizowanego rynku sztuki.
Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja działalności dydaktycznej VI Pracowni Malarstwa ASP w Krakowie, która stanowić będzie punkt wyjścia dla dyskusji nad modelami uczenia w granicach dyscypliny, która przez ostatnie dekady przeszła szereg estetycznych i instytucjonalnych metamorfoz.

Michał Zawada jest artystą wizualnym, nauczycielem akademickim w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, historykiem sztuki.
Urodził się w 1985 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka (2010). Historię sztuki studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Twórczość w dziedzinie malarstwa, fotografii i wideo. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Wykład
Michał Zawada – Uczenie niemożliwego. Jak akademie uczą dziś malarstwa?

Galeria Bielska BWA
środa, 15 grudnia 2021, godz. 18.00
Wstęp wolny.

O studiach na Akademii Sztuki w Szczecinie
Po wykładzie Michała Zawady, o studiach na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, opowiedzą prof. Kamil Kuskowski oraz dr Dariusz Fodczuk – prowadzący Pracownię Działań Audiowizualnych i Performatywnych, a także studentki: Aleksandra Demianiuk (Malarstwo) oraz Klaudia Prabucka (Sztuka Mediów).


Czytaj więcej o 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 >>

Honorowy patronat

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Mecenas kultury