Międzypokoleniowe Spotkanie Poetów Beskidzkich

Aktualne

Poznać się, zintegrować, budować poczucie wartości, rozmawiać o drodze twórczej – to cele młodych pomysłodawców spotkania.

Międzypokoleniowe Spotkanie Poetów Beskidzkich odbędzie się w sobotę, 6 lipca 2019 roku o godz. 16.00 w Galerii Bielskiej BWA. Wcześniej zrodziła się inicjatywa pod hasłem Zawierszujmy Bielsko, mająca na celu promowanie sztuki słowa i autorów wierszy, a także zainteresowanie mieszkańców miasta poezją.
Podczas spotkania zarówno młodzi poeci jak i seniorzy, profesjonaliści i amatorzy, początkujący i zaawansowani — przedstawią swoją twórczość oraz wymienią się doświadczeniami.

Młodzi pomysłodawcy spotkania chcą integracji poetyckiej społeczności, budowy poczucia wartości wśród młodych, jak również zapomnianych twórców, dziś już seniorów. Chcą rozmów o procesie twórczym, inspiracjach i doświadczeniach poetów mających na koncie spory dorobek.

Szymon Miążek, młody poeta, dziennikarz, animator społeczny, jeden z inicjatorów wydarzenia Zawierszujmy Bielsko:
Sztuka jest najbliższa ludzkiej wrażliwości. Są konkursy, Hydeparki, zgrupowania, jednak uzewnętrznienie, ujawnienie siebie wymaga odwagi, na którą nie zawsze możemy sobie pozwolić. Wokół nas żyje wielu poetów – młodych i seniorów, którzy sami siebie poetami nie nazywają, ponieważ nazwanie samego siebie poetą jest niezmiernie trudne. Potrzebna jest przestrzeń pełna subtelności, wsparcia, ale również nauki, bez której rozwój nie mógłby być możliwy. Z tą myślą powstało Międzypokoleniowe Spotkanie Poetów Beskidzkich – wydarzenie łączące wrażliwość młodych i seniorów, autorów i odbiorców. To miejsce dla każdego z nas.

Spotkanie poprowadzą Zofia Koczur oraz Szymon Miążek.


Organizatorem spotkania jest Fundacja Zróbmy.To oraz Galeria Bielska BWA, przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019.

Ilość miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmowali zaangażowani w organizację wydarzenia redaktorzy pisma działającego w projekcie redakcja BB (do 30 czerwca 2019).

Kolejne Międzypokoleniowe Spotkanie Poetów Beskidzkich w Galerii Bielskiej BWA Fundacja ZróbmyTo zaplanowała na piątek, 4 października 2019 roku o godz. 18.00.

I stała się... poezja. Czytaj relację Justyny Fołty ze spotkania >>

Więcej o projekcie redakcjaBB >>