O co chodzi? Rozmowy o sztuce współczesnej

Aktualne

Od Marcela Duchampa do sztuki aktualnej. Pierwsze spotkanie z nowego cyklu edukacyjnego Galerii Bielskiej BWA, poświęconego sztuce współczesnej.

O co chodzi? Pytanie to stanowić będzie punkt wyjścia dla cyklu spotkań poświęconych sztuce współczesnej, które pomogą zrozumieć dynamiczne zmiany zachodzące w polu sztuki, od awangardowych ruchów po współczesne praktyki artystyczne.  
To propozycja zarówno dla młodych jak i dorosłych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i rozumienie współczesnych tendencji artystycznych. Podczas spotkania prosto i przystępnie porozmawiamy o punktach zwrotnych w sztuce XX i XXI wieku.

Pretekstem do pierwszego spotkania będzie twórczość Marcela Duchampa oraz jego wpływ na sztukę współczesną.
O co chodzi? Zapytamy, dlaczego niektóre przedmioty codziennego użytku znajdujące się w przestrzeni galerii nazywamy sztuką?
Porozmawiamy też o prowokacji, eksperymencie, absurdzie, a także o tym, że sztuka nie musi być na serio. Krótka historia wykorzystywania ready mades jako narzędzi do kontestowania utrwalonych konwencji artystycznych.
Prowadzenie: Ala Gocka i Paulina Darłak, historyczki sztuki i edukatorki Galerii Bielskiej BWA.

Ala Gocka, Paulina Darłak:
Podczas pierwszego spotkania cofniemy się do początków sztuki nowoczesnej, wywodzącej się z medium ready mades Marcela Duchampa, którego poczucie humoru i krytycyzm wpłynęły na dzisiejsze sztuki wizualne i performatywne.

Marcel Duchamp był jednym z pierwszych artystów, który ponad sto lat temu postawił prowokacyjne pytanie o status dzieła sztuki, kwestionując tradycyjne pojęcia artystycznej autentyczności
i oryginalności. Strategia Duchampa, która stanowi figurę trickstera, przyjęła formę awangardowego eksperymentu oraz skomplikowała oddziaływanie sztuki poprzez dotychczas nieprzystające do przestrzeni galerii gesty.

Początek XX wieku był prawdziwym punktem zwrotnym w sztuce, wprowadzając burzliwy spór, który zmienił relację między sztuką a publicznością. Afirmując grę z odbiorcą, sztuka przybiera różne formy.  Zrywając z tym co utrwalone, konwencjonalne, tworzy nie tylko przedłużającą się strukturę, ale również nieustannie poszerzającą się.

Posłużymy się „teorią torpedy” wypracowaną przez Alfreda Barra, założyciela Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku (MoMA). Jest to narzędzie, które dzięki chronologii ewolucji praktyk artystycznych pomagało publiczności w postrzeganiu i analizie sztuki współczesnej, a także wyznaczało kierunki badań dla historyków sztuki. Diagram Barra stosowany od ponad stu lat do dziś pozostaje istotnym punktem odniesienia w historii sztuki XX wieku.

Sztuka nie była i nie jest linearna jak chciał Barr. Z laboratoryjną uważnością zastanowimy się nad komplementarnością diagramu Barra, poszukując przecięć, zaoferujemy wielowymiarowe spojrzenie na działania artystyczne wykraczające daleko poza schemat.
Przybliżymy kontekst historyczny, estetyczny i filozoficzny twórczości Marcela Duchampa oraz prześledzimy wpływ artysty na rozwój sztuki XX i XXI wieku. Zaprezentujemy przełomowe prace, kluczowe wydarzenia i wystawy, które wpłynęły na przedefiniowanie pojęcia sztuki.

Galeria stanie się miejscem spotkań i rozmowy na temat wywrotowego potencjału sztuki, która może być czytelna dla wszystkich!
Zapraszamy do podjęcia wyzwania w rozszyfrowaniu tytułowego pytania.

Kolejne spotkanie rozpoczniemy od Kazimierza Malewicza, artysty awangardowego, twórcy suprematyzmu.


O co chodzi? Rozmowy o sztuce współczesnej.
Od Marcela Duchampa do sztuki aktualnej.
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11

piątek, 22 marca 2024, godz. 17.00, wstęp wolny

prowadzenie: Ala Gocka, Paulina Darłak