Obraz niepochlebiony – otwarte oprowadzanie po wystawie

Aktualne

Współczesne Piety i Mater Dolorosy – o wizerunku kobiety w malarstwie Beaty Ewy Białeckiej opowie w czwartek Agata Smalcerz, kurator wystawy.

Na otwarte oprowadzanie po wystawie malarstwa Beaty Ewy Białeckiej „Obraz niepochlebiony” galeria zaprasza miłośników malarstwa w najbliższy czwartek o godz. 18.00. Widzów oprowadzać będzie Agata Smalcerz, kurator wystawy.

Agata Smalcerz:
 – Malarstwo Beaty Ewy Białeckiej odnosi się do traumatycznych przeżyć związanych z cierpieniem, chorobą, bólem po stracie. Malując uproszczone ciała, modelowane światłocieniem jak rzeźby, nieco przypominające postaci z obrazów Fernanda Légera, artystka nadaje im siłę uniwersalności. To nie portrety konkretnych kobiet i dziewczynek, ale symboliczne obrazy wykorzystujące utrwalone w historii sztuki typy przedstawień cierpiących matek, jak Pietà czy Mater Dolorosa. W ostatnich pracach artystka wprowadziła do obrazu haft, nadając pracom nową jakość, nie tylko estetyczną, ale przede wszystkim znaczeniową.Agata SmalcerzAgata Smalcerz ­– historyk sztuki, kurator, dyrektor Galerii Bielskiej BWA. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1988). Z Galerią Bielską BWA związana od 1992 roku – początkowo jako kurator programowy, a od 1 czerwca 2003 roku jako dyrektor. Zajmuje się kuratorstwem wystaw w Galerii Bielskiej BWA, a także poza nią, w Polsce i za granicą; pisze i redaguje teksty do katalogów sztuki, publikuje teksty o sztuce współczesnej w pismach artystycznych; prowadzi autorskie wykłady z historii sztuki; zapraszana do jury konkursów malarstwa. Jest autorką wielu wystaw w Galerii Bielskiej BWA, m.in. prezentujących sztukę kobiet (1996, 2001, 2007)  czy Kolekcję Sztuki Galerii Bielskiej BWA (ostatnia w 2016 roku – „Pokaz 4.”), a także wystaw w galeriach i muzeach w Polsce i za granicą (Niemcy, Austria, Łotwa, Czechy). Jako główny organizator najstarszego w Polsce konkursu malarstwa, jednocześnie członek jury konkursu, stara się, by Biennale Malarstwa Bielska Jesień w Bielsku-Białej miało szeroką, nowatorską formułę, atrakcyjną dla uczestniczących w niej malarzy oraz dla miłośników sztuki. Laureatka nagród i wyróżnień; ostatnio nominowana do „Ikara 2018” – Nagrody Prezydenta Bielska Białej „za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki”.

Więcej o bielskiej wystawie >>