Oprowadzanie dla rodzin po Willi Sixta i wystawie sztuki

Aktualne

Przewodnik opowie o historii życia Teodora Sixta i dziełach sztuki na wystawie „Dla Johanne i Anny”.

W każdą pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca o godz. 15:00. Galeria Bielska BWA zaprasza do Willi Sixta rodziny z dziećmi. Na gości czekać będzie przewodnik, który oprowadzi po komnatach zabytkowej willi – perle XIX-wiecznej architektury, przybliży historię życia jej właściciela oraz jego dwóch żon: Johanne i Anny. Teodor Sixt zapisał w testamencie willę miastu, życząc sobie, by nosiła miano „Willa Sixta”. Dzięki temu, nazwisko bielskiego przemysłowca, przetrwało w świadomości mieszkańców Bielska-Białej po dziś dzień.
Wystawa zatytułowana „Dla Johanne i Anny” nawiązuje do historii i życia Teodora Sixta, bezpotomnie zmarłego właściciela willi, a głównie do jego kolejnych żon, bielszczanek Johanne Weich i Anny Zipser. Wybrane z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA obrazy, grafiki, fotografie i instalacje – dzieła współczesnych artystek i artystów, są pretekstem do refleksji nad rolą i sytuacją społeczną kobiet przed wiekiem i dziś. Kuratorką Wystawy jest Agata Smalcerz.

Oprowadzanie dla rodzin z dziećmi
Najbliższe terminy: 2 kwietnia, 23 kwietnia 2022 r. 

Wstęp wolny!

Oprowadza Ala Gocka, historyczka sztuki, przewodniczka po muzeach Amsterdamu, edukatorka w Galerii Bielskiej BWA.

Galeria Bielska BWA – Willa Sixta
Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 24
Willa Sixta jest czynna od wtorku do niedzieli, w godz. 10.00–18.00.
Wstęp wolny.


Czytaj więcej o projekcie Sztuki wizualne w Willi Sixta >>

Galeria Bielska BWA jest beneficjentem projektu pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X