Otwarte oprowadzanie po wystawie POBLASK

Aktualne

Kuratorka i artyści ceramicy uczestniczący w wystawie opowiedzą o powstawaniu prac na wystawę – szukaniu tematów, inspiracji i właściwej formy oraz o technicznych zmaganiach z materią gliny i światłem.

Oprowadza kuratorka Lucyna Wylon oraz artyści uczestniczący w wystawie: Monika Dąbrowska-Picewicz, Remigiusz Gryt, Jolanta Herma-Pasińska oraz Adam Sobota.

Artyści już od osiemnastu lat organizują wspólne wystawy i za każdym razem starają się znaleźć dla siebie nowy temat, nowe wyzwanie. Kiedy już jednak temat przewodni jest uzgodniony, rozchodzą się do swoich pracowni i przez kilka miesięcy indywidualnie pracują nad swoimi częściami wystawy, szukając własnych form, inspiracji i interpretacji. Bo jak sami podkreślają – wybrany temat – tym razem światło, stanowić ma tylko łącznik scalający wystawę, ale ujęcie go w określoną formę, a także opowiadane przy jego pomocy historie są już zupełnie różne. W rezultacie, ich spotkanie w przestrzeni galerii może być zaskoczeniem – dla samych artystów odkrywających ścieżki twórczego myślenia współautorów wystawy, a także dla publiczności, która w ich pracach może zobaczyć przykład pięknego artystycznego dialogu.

Więcej o wystawie >>>

Uwaga! Uczestnictwo w wernisażach, oprowadzaniach kuratorskich oraz zwiedzanie wystaw w obu salach Galerii Bielskiej BWA oraz Klubokawiarni Aquarium odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie galerii związanym z bezpieczeństwem sanitarnym w okresie pandemii.