Pizza jako malarskie danie artystyczne

Aktualne

Co ma pizza do malarstwa? Quattro stagioni jako alegoria i symbol w sztuce.

1.       Warsztaty dla przedszkolaków i klas I-III szkół podstawowych

Poznajemy pojęcia rzeźby i obiektu i czym one różnią się od obrazu. Celem zajęć jest stworzenie przez dzieci wspólnego obiektu – „pizzy”  z wielu materiałów o różnych fakturach. Każdemu z nich dzieci będą przypisywać określone właściwości. Na przykład: czerwona tkanina może być sosem pomidorowym, plastelina ciastem na pizzę a wata kawałkami mozzarelli.
W zależności od wieku i wielkości grupy dzieci mogą stworzyć indywidualnie mniejsze obiekty lub grupowo – jeden wielki obiekt pizzy, złożony z mniejszych ćwiartek, tak, by po zajęciach każdy mógł zabrać ze sobą swój kawałek pizzy.
Słowa klucze: obiekt, rzeźba, obraz, martwa natura, ćwiartka, materia rzeźbiarska, forma.

Prowadzenie warsztatów: Joanna Stryjewska, edukatorka artystyczna oraz Michał Gąsior, kulturoznawca.
Czas warsztatów do uzgodnienia (sugerowany czas: 1,5 godziny)
Koszt: 15 zł od osoby
Wszystkie materiały zapewnia organizator
Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00
na adres mailowy: j.stryjewska@galeriabielska.pl'

2.       Warsztaty dla szkół podstawowych klas IV – VIII szkół podstawowych

Quattro stagioni – cztery sezony, tworzymy martwą naturę z warzyw i owoców. Poznajemy pojęcia układów kompozycyjnych na płaszczyźnie i w przestrzeni, martwej natury, kształtu i kontrastu form. Wykorzystujemy pokrojone warzywa i owoce jako elementy kompozycyjne kładzione na płasko lub wykorzystując ich naturalną fakturę używamy ich jako pieczątek.
W zależności od wieku dzieci zajęcia będą modyfikowane na potrzeby grupy.
Słowa klucze: obiekt, rzeźba, obraz, martwa natura, forma, układy kompozycyjne, kształty i faktura.

Prowadzenie warsztatów: Joanna Stryjewska, edukatorka artystyczna oraz Michał Gąsior, kulturoznawca.
Czas warsztatów do uzgodnienia (sugerowany czas: 1,5 godziny)
Koszt: 15 zł od osoby
Wszystkie materiały zapewnia organizator
Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00
na adres mailowy: j.stryjewska@galeriabielska.pl

3.       Warsztaty dla szkół licealnych i technicznych

Co pizza ma wspólnego z malarstwem? Quattro stagioni to popularna pizza, która posłuży nam do zapoznania się z pojęciami podobrazia, warstwy malarskiej, tonda, alegorii pejzażu i martwej natury. Pracować będziemy ze Słownikiem symboli Potencji, by lepiej zrozumieć wątki, skojarzenia tematów obecnych w wystawianych pracach grupy. Każdy z uczestników wykonana z różnych materiałów plastycznych swoją pizzę, tworząc w jej ćwiartkach osobne wątki zaczerpnięte z poznanych symboli i alegorii.
Słowa klucze: alegoria, symbol, teoria, obiekt, obraz, martwa natura, podobrazie, warstwa malarska, tondo, kompozycja.

Prowadzenie warsztatów: Joanna Stryjewska, edukatorka artystyczna oraz Michał Gąsior, kulturoznawca.
Czas warsztatów do uzgodnienia (sugerowany czas: 1,5 godziny)
Koszt: 15 zł od osoby
Wszystkie materiały zapewnia organizator
Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00
na adres mailowy: j.stryjewska@galeriabielska.pl