Aktualne

Galeria zaprasza osoby niewidome i niedowidzące do haptycznego zwiedzenia wystawy rzeźby Antoniego Rząsy.

Po raz kolejny Galeria Bielska BWA organizuje oprowadzanie po wystawie połączone ze zwiedzaniem haptycznym, umożliwiając tym samym osobom niewidomym i niedowidzącym kontakt ze sztuką. Osoby z ograniczeniem widzenia  potrafią dobrze wykorzystać inny zmysł – dotyk. Zwiedzającym będą towarzyszyć pracownicy merytoryczni galerii, którzy opowiedzą o pracach oraz umożliwią poznanie wybranych rzeźb za pomocą dotyku.
Zwiedzanie dotyczy wystawy rzeźby w drewnie znanego zakopiańskiego artysty ze szkoły Kenara, nieżyjącego już Antoniego Rząsy.

Grażyna Cybulska, historyk sztuki, Galeria Bielska BWA:
Haptyczne poznawanie obiektów artystycznych – poprzez dotykanie – nie może towarzyszyć wszystkim wystawom, co jest uwarunkowane wieloma względami, np. zakazem dotykania dzieł ze względu na materiał i sposób wykonania, płaskości obrazu, oprawy pracy za szybą i innych. Jednak kiedy tylko pojawia się sposobność „oglądania poprzez dotyk”, Galeria Bielska BWA umożliwia osobom niedowidzącym i niewidomym takie zwiedzanie. Obecna wystawa prezentująca rzeźbę Antoniego Rząsy, jest doskonałą okazją by zaprosić na nią osoby niewidome i niedowidzące. Wybrane rzeźby będzie można dotykać (w rękawiczkach) i kontemplować. Dłuższe zatrzymanie się przy rzeźbie, poznanie dynamiki kształtów, faktury i materii, rozpoznanie techniki, a także domyślanie się nastroju barw, stworzy warunki do refleksji. Wspólnie będziemy starali się odkryć, jaką historię opowiada dzieło, czy stawia przed widzem jakieś pytania, czy może inspirować do własnej kreacji, czy uwrażliwia człowieka.

Po wystawie rzeźby oprowadzani będą członkowie Koła Grodzkiego Polskiego Związku Niewidomych w Bielsku-Białej - osoby, które niejednokrotnie uczestniczyły w oprowadzaniu haptycznym w Galerii Bielskiej BWA.

Galeria zaprasza na oprowadzanie po wystawie rzeźby także inne osoby niewidome lub niedowidzące zainteresowane kontaktem ze sztuką.

Oprowadzanie odbędzie się 4 czerwca 2019 roku o godz. 16.00. Pierwsze oprowadzanie odbyło się we wtorek, 14 maja 2019 roku.

Wybrane prace z własnej  Kolekcji Sztuki Galeria Bielska BWA poddała audiodeskrypcji, by umożliwić osobom niewidomym poznawanie obrazów i rzeźb.
Zobacz Galerię z audiodeskrypcją na stronie Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA >>

Więcej o wystawie rzeźby Antoniego Rząsy >>