Przetarg na wyposażenie Willi Sixta

Aktualne

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu na dostawę wyposażenia. Szczegóły na stronie BIP galerii.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ z załącznikami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia wilii Teodora Sixta wraz z montażem dla zadania „Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej” znajdują się na stronie bip.galeriabielska.pl w zakładce zamówienia publiczne.