Aktualne

Warsztaty artystyczne dla grup szkolnych licealnych w scenerii wystawy Teresy Sztwiertni „Utajone”.

Malarstwo Teresy Sztwiertni lokowane jest w nurcie realizmu magicznego; pokazuje na pozór zwyczajny świat, który jednak – przeniesiony na płótno – wydaje się światem odmiennym.
Zostaje zakłócony tajemniczymi złożeniami osób i miejsc, pozornie niespójnymi zdarzeniami i zjawiskami. – „Świat jej malarskich i rysunkowych kompozycji jest zbudowany z codziennych przedmiotów, jednak ich układy, zestawienia, wzajemne relacje mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, w jej pracach zarówno realny czas, jak i przestrzeń mają znikome znaczenie” – pisze w tekście o wystawie „Utajone” kuratorka Teresa Dudek Bujarek.

Podczas warsztatów, poprzedzonych oprowadzaniem i omówieniem wystawy „Utajone”, będziemy bazować na tekstach artystki, wyszukując wątków onirycznych, surrealistycznych, a także zestawiać słowa z obrazem, wykorzystując technikę kolażu.

Prowadzenie warsztatów: Joanna Stryjewska, edukatorka artystyczna, Galeria Bielska BWA.

Przewidywany czas: 120 minut
Koszt: 10 zł od osoby
Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00
na adres mailowy: j.stryjewska@galeriabielska.pl