Spotkania przy Kolekcji – Aneta Grzeszykowska

Aktualne

O rzeźbie „Franciszka 2022”, cyklu czarnych i białych lalek z filcu oraz wątkach autobiograficznych w twórczości opowie Aneta Grzeszykowska – artystka zajmująca się kwestiami istnienia, przemijania, fizycznością bytu i jego obrazem.

Kuratorka Agata Smalcerz – zapraszająca artystki i artystów do rozmów w cyklu Spotkanie przy Kolekcji – zapyta Anetę Grzeszykowską m.in. o to, jak w 2022 roku miewa się pierwowzór filcowej rzeźby, którą artystka zrealizowała w 2013 roku, nadając jej tytuł „Franciszka 2022”. Rzeźba przedstawia dziewczynkę stojącą na pointach w pozycji frontalnej z rękoma wspartymi na biodrach.
Pracę, inspirowaną dorastaniem i rozwojem córki artystki, można zobaczyć na wystawie prac „Dla Johanne i Anny”, wybranych z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA przez Agatę Smalcerz.
Wystawa „Dla Johanne i Anny”, dedykowana jest pierwszym mieszkankom zabytkowej Willi Sixta, w której jest prezentowana.

Agata Smalcerz, kuratorka wystawy:
Rzeźba z filcu Anety Grzeszykow­skiej „Franciszka 2022” (2013) jest jedną z serii sześciu uszytych ręcznie przez artystkę, ukazujących portrety jej córki… w przyszłości. Przedstawia dziewczynkę wyobrażoną sobie przez matkę w kolej­nych fazach jej życia, kiedy będzie miała kilka czy kilkanaście lat.
Każda z rzeźb zostanie uzupełniona o aktualną fotografię dziew­czynki, gdy osiągnie już dany wiek – w tym przypadku w 2022 roku.

Najnowsze prace Anety Grzeszykowskiej prezentowała w połowie 2022 roku Galeria Raster w Warszawie na wystawie zatytułowanej „Fala”. Widać kontynuację gry artystki z wizerunkiem córki, gry, którą przed laty zainicjowała cyklem lalek. W całej twórczości Anety Grzeszykow­skiej mocne są związki z życiem prywat­nym artystki, statusem kobiety, córki i matki.
Niespełna 10 lat wcześniej, wystawa indywidualna Anety Grzeszykowskiej w war­szaw­skiej Zachęcie zatytułowana „Śmierć i dziewczyna”, przyniosła jej nagrodę Pasz­port Polityki w kategorii Sztuki wizualne (2013): „za oryginalne, głębokie i poruszające podejście do egzystencjalnych problemów śmierci, przemijania, kobiecości i pożądania, zaprezentowane na wystawie „Śmierć i dziewczyna” w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta”.

Stach Szabłowski (SZUM, 38/2022):
Grzeszykowska (…) z biegiem czasu jest coraz ciekawsza. Jak bowiem można znudzić się artystką, która zajmuje się kwestiami istnienia, przemijania, napięciem między fizycznością bytu a jego obrazem i jego (samo)świadomością – i raz za razem, projekt za projektem.

Aneta Grzeszykowska – urodzona w Warszawie w 1974 roku. W 1999 roku ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Posługuje się głównie fotografią i filmem, kładąc nacisk na ich performatywny wymiar. Motywem przewodnim w jej twórczości jest analiza procesów autokreacji­ – jed­nego z fun­damen­tal­nych tematów sztuki, ale także pod­stawowej kwestii dla kon­dycji dzisiej­szego, post­medial­nego społeczeństwa.
Artystka brała udział w wielu ważnych wystawach międzynarodowych, jak berlińskie Bien­nale (2006) i La Trien­nale w Paryżu (2012), wystawiała również m.in. w New Museum oraz Sculp­ture Center w Nowym Jorku, Con­tem­porary Art Museum w St. Louis, Fol­kwang Museum w Essen i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie. Jej fotografie z cyklu „Mama” prezentowane były na 59. Biennale Sztuki w Wenecji (2022).
Prace artystki znajdują się w prestiżowych zbiorach muzeal­nych, m.in.: Centre Pompidou w Paryżu, Salomon R. Gug­gen­heim Museum w Nowym Jorku, Fotomuseum Win­ter­thur i Muzeum Sztuki w Łodzi. Współpracuje z warszawską Galerią Raster i nowojorską Lyles & King. Związana z Akademią Sztuki w Szczecinie – Wydział Sztuki Mediów.


Spotkania przy Kolekcji – Aneta Grzeszykowska
Galeria Bielska BWA, Willa Sixta, ul. Adama Mickiewicza 24
sobota, 10 grudnia 2022, godz. 17.00 (wstęp wolny)
prowadzenie spotkania: Agata Smalcerz

Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku >>

Zobacz rzeźbę Anety Grzeszykowskiej na stronie Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. „Franciszka 2022” prezentowana jest także w formie audiodeskrypcji >>

Zobacz rzeźby na stronie Galerii Raster >>
Więcej o artystce na stronie Culture.pl >>