Teraz, czego nie masz, nie posiadasz

Aktualne

Wieczór poezji czeskiej. Autorskie recytacje przy akompaniamencie skrzypiec i gitary

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej / Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu Polské republiky / Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the INTERREG V-A Program Czech Republic-Poland 2014-2020 and from the state budget of Poland

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wieczór poprowadzi Jiří Macháček, redaktor naczelny redakcji pisma „Protimluv” z Ostrawy. Gośćmi będą poeci średniego i najmłodszego pokolenia: Ondřej Hložek, Petr Ligocký, Radovan Jursa i Oskar Mainx.
Czytane po czesku wiersze tłumaczone będą na język polski przez poetę Franciszka Nastulczyka.
W trakcie wieczoru koncert zagra duet Jiří Macháček (skrzypce) i Pavel Johančík (gitara elektryczna, sampler, efekty).

Czasopismo „Protimluv” powstało w 2002 roku w Ostrawie, zainicjowane przez Jiří’ego Macháčka, który został redaktorem naczelnym. „Protimluv” to kwartalnik poświęcony poezji, prozie i literaturze fachowej, jednak zasadniczą ambicją pisma było stworzenie przestrzeni dla różnorodności, „mikstury ze wszystkich sztuk”. Jego twórcy chcieli położyć nacisk na aktualne wydarzenia w literaturze oraz w innych dziedzinach sztuki. W skład redakcji wchodzili wtedy, obok wielu ostrawskich literatów, także plastycy, muzycy, ludzie teatru i inni. Do czasopisma dołączano wkładkę – muzyczną lub plastyczną, a czasami jedną i drugą.
W 2005 roku powstała regularna rubryka przekładów z języka polskiego, a od 2006 roku także dział tekstów twórców zagranicznych. Od 2011 roku ukazują się również pozycje książkowe.
„Protimluv” różni się od innych czasopism literackich wydawanych w Republice Czeskiej otwartością na różne dziedziny sztuk, kładzie większy nacisk na różnorodność gatunkową publikowanych w czasopiśmie utworów. Kwartalnik ukierunkowany jest na czeską twórczość literacką, uzupełnianą tekstami autorów z Polski, Węgier, Słowacji i innych krajów. Taki profil czasopisma wynika ze specyfiki miejsca, w którym się ono ukazuje. Ostrawa była i wciąż jest tyglem narodowościowym. Żyją tu nie tylko Czesi, Wietnamczycy i Cyganie, których widać najbardziej, lecz także społeczności Węgrów, Słowaków, Polaków, Greków i innych. W ten sposób postrzegany „Protimluv” jawi się zarówno jako „skrzyżowanie” różnych gatunków sztuki i literatury, jak i – w sposób symboliczny – również twórczości narodów i narodowości żyjących w tym mieście.

Od 2007 roku redakcja organizuje regularnie (w październiku) – przy pomocy studentów bohemistyki z Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego – festiwal literacki ProtimluvFest. Na festiwal zapraszani są autorzy, których teksty były publikowane na łamach pisma, a więc nie tylko literaci z Republiki Czeskiej, lecz także z Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Wydawnictwu Protimluv i związanym z nim poetom poświęcony był 4 (27) numer kwartalnika naukowo-literackiego „Tekstualia” z 2011 roku >>