Tomorrow Begins Today – Międzynarodowe Spotkania Performans

Aktualne

Po raz drugi w Galerii Bielskiej BWA zobaczyliśmy znane performerki i performerów z Polski, Czech i Izraela – artystów i wykładowców zarazem – oraz ich studentki i studentów.

Artystki i artyści, zaproszeni przez Galerię Bielską BWA do udziału w drugiej edycji Międzynarodowych Spotkań Performans – Tomorrow Begins Today, zajmują się też pracą dydaktyczną w uczelniach artystycznych, prowadzą pracownie, w których uczą sztuki performans. W tegorocznej odsłonie projektu uczestniczyć będą artystki i artyści: Lenka Klodová z Czech, Shahar Marcus z Izraela oraz Ewa Zarzycka i Dariusz Fodczuk z Polski.
Wraz z nimi do Bielska-Białej przyjechali zaproszeni przez nich do udziału w festiwalu młodzi adepci sztuki – studentki i studenci z ich pracowni. Prezentacje performansów odbędą się w Galerii Bielskiej BWA w poniedziałek i wtorek, 30 i 31 października 2023 roku, początek spotkań o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Kuratorem projektu jest Dariusz Fodczuk, artysta wizualny związany z Bielskiem, dziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dariusz Fodczuk:
Jutro zaczyna się dzisiaj.
Międzynarodowe Spotkania Performans – Tomorrow Begins Today to jest cykliczny projekt, którego celem jest stworzenie przestrzeni, w której młodzi ludzie używając języka sztuki, a w szczególności języka sztuki performans, mogliby snuć refleksję na temat wyzwań, jakie stawia przed nimi świat, w którym właśnie rozpoczynają samodzielne kształtowanie własnego charakteru w obliczu gwałtownie zmieniających się warunków ekonomicznych, politycznych, biologicznych i społecznych.
W festiwalu wezmą udział przedstawiciele najmłodszego pokolenia twórców sztuki performans nominowani do festiwalu przez wybitnych artystów tej dyscypliny, którymi w tym roku są Lenka Klodová, Ewa Zarzycka i Shahar Marcus.

Artystki, artyści, studentki, studenci i osoby studenckie uczestniczące w Międzynarodowych Spotkaniach Performans – Tomorrow Begins Today:

SHAHAR MARCUS
Izraelski artysta zajmujący się przede wszystkim performansem i sztuką wideo. Jego prace są pełne ironii i humoru. Pomimo lekkiej formy, artysta podejmuje się w nich analizy i krytyki własnego dziedzictwa i przynależności społecznej w odniesieniu do lokalnych narracji politycznych. Shahar Marcus studiował lingwistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Telawiwskim w Tel Awiwie. Jest laureatem nagród m.in.: Young Artist przyznawanej przez Muzeum Izraela; Ministra Kultury za wspieranie młodych artystów; festiwalu Loop Barcelona. Jego prace i realizacje performans prezentowane były w wielu muzeach, galeriach i instytucjach kultury, zarówno w Izraelu, jak i na całym świecie, m.in. w Tate Modern w Londynie, Muzeum Izraela, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Petach Tikva Museum of Art, oraz w Danii, Rosji, Polsce, Włoszech, Niemczech, Gruzji, Japonii, USA i Turcji.
STUDENTKI:
Ambar Douk
– studentka Seminar Ha'Kibbutzim College w Tel Avivie. W swoich pracach podejmuje temat ideału piękna i jego reprezentacji w sztuce i mediach. Będąc osobą „size plus” wykorzystuje swoje ciało jako inspiracje do swoich prac. Celem jej działań jest zwrócenie uwagi publiczności na problematykę ciała i sposobów jego przedstawiania.
Tal Meshulam
– studentka Seminar Ha'Kibbutzim College w Tel Avivie. W swoich pracach eksploruje problematykę tożsamości w kontekście społecznym, politycznym i gender. Wykorzystuje różnorodne media; posługuje się malarstwem, rzeźbą, wideo i performans.

LENKA KLODOVÁ
Artystka multimedialna, ukończyła rzeźbę na Akademii Sztuki, Architektury i Wzornictwa (AAAD) w Pradze. Zajmuje się fotografią, rzeźbą, instalacją, performansem, badaniami artystycznymi. Jej poszukiwania twórcze skupiają się na wizualnym przedstawianiu relacji międzyludzkich oraz na związkach pomiędzy sztuką, ludzkim (zwłaszcza kobiecym) doświadczeniem seksualnym i pornografią. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Body Design na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie w Czechach. Jej ulubionym tematem jest nagość rozumiana jako gest polityczny. Autorka książki „Naked Situations” – przewodnika po najważniejszych momentach nagości we współczesnym społeczeństwie. Prowadzi Festiwal Nagich Form w Pradze – eksperymentalną platformę służącą badaniu rozumienia nagości w sztuce performans i humanistyce.
STUDENTKI, STUDENCI:
Matyáš Dynka
  – student Pracowni Projektowania Ciała na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie (VUT). Jego prace skupiają się na takich tematach, jak ekologia, feminizm, antyfaszyzm i krytyka kapitalizmu. Często czerpie ze środowiska aktywistycznego, zacierając w swoich realizacjach granice pomiędzy sztuką a aktywizmem. W swojej pracy wykorzystuje przedmioty codziennego użytku i zdarzenia, mając na celu refleksję nad ważnymi kwestiami społecznymi i politycznymi.
Adam Michálek – artysta zajmujący się performansem i sztuką instalacji. Problematyka prac i działań Adama Michálka skupia się na relacjach zwierzęta – ludzie – technologia.

EWA ZARZYCKA
Jest artystką z obszaru sztuki konceptualnej, uprawia performans, w tym szczególną jego odmianę, tzw. performans mówiony; realizuje też rysunek jako zapis autorskich tekstów, schematów, map, wykresów; tworzy obiekty, filmy wideo i instalacje. Mieszka i pracuje w Lublinie i Kazimierzu Dolnym. Od 2008 roku wykłada w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Prowadzi Warsztat Sztuki Performance oraz Pracownię Otwartą – Wykłady gościnne. Brała udział w szeregu wystaw zbiorowych, festiwalach sztuki, sympozjach, w kraju i za granicą. Miała wiele wystaw indywidualnych m.in. „Nie jestem Zofią Rydet” w Galerii Studio w Warszawie (2018),„Ewa Zarzycka. Lata świetności” w Lokalu_30 w Warszawie (2015). Jej prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Galerii Wymiany Józefa Robakowskiego w Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi, w kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Pierwsze wystąpienia performans miała na początku lat 80. w lubelskiej galerii Labirynt.

OSOBY STUDENCKIE:
Igor Piątek – ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Matejki w Nowym Wiśniczu (specjalizacja Ceramika Artystyczna). Kontynuuje edukację na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Interesuje się asamblażem, kolażem, sztuką wideo art i performansem. W swojej twórczości inspiruje się elementami folkloru oraz zastanymi prozaicznymi sytuacjami. W ceramice bada możliwości mas oraz szuka sposobów na wrażeniowe odwzorowanie materiałów nieceramicznych. Bierze czynny udział na zajęciach Performansu prowadzonych przez dr Ewę Zarzycką. Angażuje się w wydarzenia i projekty artystyczne zarówno jako członek studenckich kół naukowych, jak i osoba prywatna.
Ju Drapejkowskx (on/jego) – dysydent płci z Polski „B”. W swojej interdyscyplinarnej praktyce podejmuje temat queer, myśli feministycznej i ekologii. Wierzy w sztukę zmiany, będącą metodą kontestacji systemów społecznych i politycznych, sztukę w performowaniu dnia codziennego, w którym przeżycie czasem jest sztuką.
Ilona Sękowska-Lenart – artystka urodzona w Tarnowie w 2001 roku. Absolwentka studiów licencjackich w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki. Studentka I roku studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Intermedia. Realizuje zarówno prace malarskie, grafiki, rzeźby, formy użytkowe, wideo, a także performansy.

DARIUSZ FODCZUK
Dariusz Fodczuk artysta wizualny, performer. Studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się działalnością artystyczną, kuratorską i dydaktyczną. W swoich działaniach często podejmuje się krytycznego sprzeciwu wobec kontroli w sztuce i instytucjach kultury. Jego prace pokazywane były na ponad 200 festiwalach i wystawach zbiorowych oraz ponad 40 pokazach i wystawach indywidualnych w Polsce, Europie, Ameryce Północnej i Azji. Pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie od roku 2021 jest dziekanem Wydziału Sztuki Mediów.
STUDENTKA:
Natalia Sara Skorupa – studentka Akademii Sztuki w Szczecinie. Sztukę traktuje jako formę badań artystycznych, których transcendentna forma skłania do przesuwania granic zarówno w formie wyrazu jak i podejmowane tematyce. Swoją sztukę nazywa „sztuką intymną”, bazując w niej na transgresji, wyłamując wszelkie paradygmaty i normy z głęboką wiwisekcją społeczeństwa, otoczenia, psychiki i ciała. Korzystając z wykształcenia socjologicznego skupia się na interakcji oraz niemym dialogu między pracą, artystą i widzem.

Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11
(Uwaga, zmiana lokalizacji! wydarzenie pierwotnie planowane było w Willi Sixta)
poniedziałek, wtorek, 30, 31 października 2023, godz. 18.00. Wstęp wolny.
Tomorrow Begins Today – Międzynarodowe Spotkania Performans

PROGRAM WYSTĄPIEŃ


Poniedziałek, 30 października 2023, godz. 18.00
18.00 Igor Piątek (PL)
18.20 Adam Michálek (CZ)
18.45 Ambar Douk (IL)
19.00 Ilona Sękowska-Lenart (PL)
19.30 Lenka Klodova (CZ)

Wtorek, 31 października 2023, godz. 18.00
18.00 Ju Drapejkowskx (PL)
18.20 Matyáš Dynka (CZ)
18.40 Natalia Sara Skorupa (PL)
19.00 Tal Meshulam (IL)
19.10 Shahar Marcus (IL)
19:30 Ewa Zarzycka (PL)


Czytaj o pierwszych Międzynarodowych Spotkaniach Performans – Tomorrow Starts Today w 2022 roku >>