Aktualne

29 kwietnia jest Międzynarodowym Dniem Tańca.
W Bielsku-Białej dzień ten obchodzony jest od 2008 jako TyDzień Tańca. W tym roku wykłady, warsztaty, projekcje i koncerty w galerii pod hasłem: zabawa.

Pomysłodawczynią i organizatorką wydarzeń w projekcie TyDzień Tańca jest Aleksandra Skowrońska, tancerka, choreografka, założycielka Studia Tańca Entrée.

Projekt wszechstronnie promuje sztukę baletu, jednoczy wokół idei tańca artystów wielu dyscyplin, a także samych bielszczan. Wykłady, warsztaty, projekcje i koncerty odbywać się będą w Galerii Bielskiej BWA, w scenerii wystawy malarstwa Stefana Gierowskiego oraz w Klubokawiarni Aquarium.

 
Taniec to relacja, tworzenie, samoocena, piękno, świadomość ...

Taniec jest mową ciała. W połączeniu z muzyką i rytmem tworzy fenomenalne zjawisko, które na przestrzeni wieków przeszło swoistą metamorfozę, rozwijając się w rozmaitych kierunkach, objawiając w różnych formach i stylach. Taniec, element dziedzictwa kultury, jest dziś naszą własnością i źródłem idei. Taniec ma również ogromne znaczenie osobotwórcze, wyzwala pozytywne emocje, poczynając od radości zabawy, przez poczucie wspólnoty działania i poznawania się w dziele tworzenia. Skłania do niezwykle kształcących przeżyć związanych z uczestnictwem w wydarzeniach artystycznych, spektaklach tanecznych, koncertach, pokazach.

Te pozytywne przeżycia w ręku dobrego nauczyciela mogą stać się cudownym kluczem, który otworzy ludzką duszę, czyniąc ją wrażliwą na piękno w ruchu i muzyce. Od postawy otwarcia, już tylko krok do budzących się zainteresowań, a stąd długa droga w dążeniu do perfekcji w ruchu i w geście. Droga, na której zmagać się będziemy ze słabością ciała i charakteru. Taniec jednak, niezależnie od formy, jest w samej swojej istocie doskonałym instrumentem kształtującym  i wychowującym.

Balet wywodzi się od włoskiego słowa ballare – tańczyć. Nazywamy tak widowisko sceniczne złożone tylko z tańców. Opiera się ono na określonych zasadach i spełniać musi wysokie wymagania estetyczne, bo tylko wtedy staje się sztuką równą muzyce, malarstwu czy rzeźbie.

Określenie klasyczny pochodzi od łacińskiego classis, którym w starożytnym Rzymie określano obywateli możnych i wykształconych. Dziś znaczy ono tyle co doskonały, wzorowy, jasny, przejrzysty, pełen ładu i harmonii. Ideą tańca klasycznego jest oderwanie się od ziemi, lekkość i piękna linia ciała zaangażowana w przestrzeni  na podobieństwo rzeźby.

                                                                                   Aleksandra Skowrońska

 
Organizatorem obchodów jest Studio Tańca Entrée. Galeria Bielska BWA jest współorganizatorem wydarzenia.