Aktualne

Warsztaty artystyczne dla osób niewidomych i słabowidzących inspirowane wystawą Ewy Markiewicz-Adamczewskiej „Menora_mem”.

Koncepcja warsztatów inspirowana działaniami warszawskiej artystki Ewy Markiewicz-Adamczewskiej skupiającej się w swej twórczości na obrazowaniu energii emocji oraz terapeutycznej funkcji sztuki.

Podczas kilkugodzinnej sesji warsztatowej powstała modułowa kompozycja o wym. 270 x 270 cm. Jej twórcami były osoby niewidome i słabowidzące, stąd też kolorystykę pracy ograniczono do dwóch silnie skontrastowanych ze sobą barw: bieli i czerni. Do stworzenia  rysunku została wykorzystana taśma malarska o różnych szerokościach, doskonale wyczuwalna pod palcami, plastyczna, pozwalająca wykreślać różne wzory, których początek wyznaczały punkty umieszczone na brzegach kwadratów. Kolejnym etapem było malowanie tła wałeczkami czarną akrylową farbą. Po wysuszeniu i usunięciu taśmy na gładkiej powierzchni ukazywał się rysunek utworzony z meandrów białych linii.  

Końcowym efektem był wieloelementowy obraz złożony z dziewięciu kwadratów o wym. 90 x 90 cm każdy, autorstwa dziewięciu różnych osób. Wyszukane układy linii biegnące od zewnętrznych krawędzi pracy ku jej centrum, różnice w grubościach linii, dynamika i ich zagęszczenie obrazują indywidualne podejście do wyrażania emocji. Ale te osobne elementy zestawione w całość zyskały nową jakość, tworząc spójną harmonijną kompozycję, w której emocje uczestników zostały przełożone na język abstrakcyjnych znaków – język najbardziej uniwersalny.

Wspólnie stworzone dzieło zawiśnie na ścianie w siedzibie Koła Grodzkiego Polskiego Związku Niewidomych w Bielsku-Białej.

Prowadzenie zajęć – pracownicy Galerii Bielskiej BWA: Grażyna Cybulska, Małgorzata Krzempek i Ada Piekarska.

Czytaj więcej wystawa  o wystawie „Menora_mem”  >>