Zapiski bielskiego pastora – promocja książki

Aktualne

Spotkanie w Willi Sixta poświęcone „Zapiskom bielskiego pastora” Carla Samuela Schneidera, wydanym w polskim przekładzie Beaty Matyszkowicz.

Pastor Samuel Schneider – od roku 1814 roku proboszcz bielskiej parafii ewangelickiej – jest pochowany na starym cmentarzu ewangelickim w Bielsku-Białej przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a jego nazwisko upamiętnione zostało na Studni Pastorów na placu Marcina Lutra.
Swoje wspomnienia pastor wydał własnym sumptem w roku 1880 („Erzählungen eines alten Pastors aus seinem Leben”). Zachowany egzemplarz odnalazła w Książnicy Cieszyńskiej Beata Matyszkowicz, przetłumaczyła i wraz z gronem współpracowników rozpoczęła prace nad przygotowaniem wydania „Zapisków bielskiego pastora”. Starannie opracowaną merytorycznie, bogato ilustrowaną książkę, wydaną w 2023 roku przez Fundację Dla Pokoleń, wstępem opatrzyła prof. Ewa Chojecka.

Beata Matyszkowicz, autorka przekładu:
Stary cmentarz ewangelicki przy ulicy A.F. Modrzewskiego w Bielsku-Białej od pierwszej chwili wywarł na mnie ogromne wrażenie. Emanował spokojem, ciszą zakłócaną jedynie śpiewem ptaków i magicznym odczuciem podróży w czasie. Założona w 1833 roku nekropolia wzbudziła moją ciekawość i zainspirowała do pójścia śladami pochowanych tu osób. Ówcześni ewangelicy to ludzie bardzo dobrze wykształceni, aktywni społecznie i zaangażowani w bieżące wydarzenia polityczne i kulturalne – w archiwach i bibliotekach zachowały się liczne świadectwa ich działalności.

Nic więc dziwnego, że byłam współautorką i koordynatorką projektu społecznego Ogrody pamięci (2010-2016), którego celem była ochrona tej zabytkowej nekropolii przed zapomnieniem i postępującym zniszczeniem. Często wracam do zdjęć dokumentujących różne akcje: plenery fotograficzne, kwesty, warsztaty historyczne dla młodzieży, grę miejską, do niezapomnianych, inspirujących rozmów z pełnymi zapału wolontariuszami oraz skoroszytów zawierających ciekawe materiały źródłowe.

Wśród nich znajdują się wydane w 1880 roku Erzählungen eines alten Pastors aus seinem Leben (Wspomnienia sędziwego pastora) autorstwa spoczywającego na starym cmentarzu ewangelickim bielskiego ewangelickiego pastora i superintendenta Carla Samuela Schneidera (1801–1882).

Moje tłumaczenie tej ukazującej się po raz pierwszy w języku polskim pozycji dedykuję wszystkim wolontariuszom i sympatykom projektu Ogrody pamięci. Mam nadzieję, że zaciekawi i zainspiruje ono wielu czytelników do własnych pasjonujących poszukiwań.

Pastor Carl Samuel Schneider urodził się w Bielsku w rodzinie sukienników. Kształcił się w Bielsku, Cieszynie, Bratysławie i Wiedniu. Od roku 1814 był proboszczem bielskiej parafii ewangelickiej. Wygłaszał kazania po niemiecku i po polsku. Zasłużył się dla miasta i lokalnej społeczności. Ważne były dla niego zwłaszcza sprawy szkolnictwa. Jako poseł do parlamentu w Wiedniu, zasłynął wystąpieniami na rzecz poprawy losu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Przyczynił się także do zrównania w prawach protestantów, prześladowanych wówczas w Austrii. Odbywał podróże po Europie, w których dzięki książce będziemy mogli mu towarzyszyć. Odwiedził między innymi Wiedeń, Berlin, Wenecję i Hamburg. Opisuje poruszające społeczeństwa wydarzenia swojej epoki. (na podstawie tekstu na obwolucie)


Carl Samuel Schneider. „Zapiski bielskiego pastora” – promocja książki
Sylwetkę tłumaczki i historię powstania przekładu przybliży Katarzyna Polińska Kokotkiewicz.
Udział w spotkaniu zapowiedzieli prof. Ewa Chojecka i Piotr Kenig.
Organizatorem spotkania jest Fundacja Dla Pokoleń.